ภาษา:

ภาษาอ็อกซิตัน

[oc]

กลับไปยังภาษาอ็อกซิตัน

หมวดหมู่: France

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFrance

  • การออกเสียง : L'occitana
    L'occitana
  • การออกเสียง : Menton
    Menton