ภาษา:

ภาษาอ็อกซิตัน

[oc]

กลับไปยังภาษาอ็อกซิตัน

หมวดหมู่: fòrt

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfòrt

  • การออกเสียงคำว่า fèrm fèrm
  • การออกเสียงคำว่า bèl bèl