ภาษา:

อ็อกซิตัน

[oc]

กลับไปยัง อ็อกซิตัน

หมวดหมู่: aplechar

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaplechar

  • การออกเสียงคำว่า amarvir amarvir
  • การออกเสียงคำว่า adobar adobar
  • การออกเสียงคำว่า apetonir apetonir
  • การออกเสียงคำว่า apondre apondre
  • การออกเสียงคำว่า aprestar aprestar