ภาษา:

ภาษานอร์เวย์

[no]

กลับไปยังภาษานอร์เวย์

หมวดหมู่: pojknamn

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpojknamn

 • การออกเสียง : Magnus Magnus
 • การออกเสียง : Kjell Kjell
 • การออกเสียง : Knut Knut
 • การออกเสียง : Yngve Yngve
 • การออกเสียง : Samuel Samuel
 • การออกเสียง : Einar Einar
 • การออกเสียง : Ragnar Ragnar
 • การออกเสียง : Kåre Kåre
 • การออกเสียง : Bjarne Bjarne
 • การออกเสียง : Anders Anders
 • การออกเสียง : Nils Nils
 • การออกเสียง : Leif Leif
 • การออกเสียง : Sigurd Sigurd
 • การออกเสียง : Jarl Jarl
 • การออกเสียง : Inge Inge
 • การออกเสียง : Olav Olav
 • การออกเสียง : Gunnar Gunnar
 • การออกเสียง : Rune Rune
 • การออกเสียง : Joachim Joachim
 • การออกเสียง : Vincent Vincent
 • การออกเสียง : Isak Isak
 • การออกเสียง : Johan Johan
 • การออกเสียง : Lars Lars
 • การออกเสียง : Janne Janne
 • การออกเสียง : Kenneth Kenneth
 • การออกเสียง : Rasmus Rasmus
 • การออกเสียง : Halvard Halvard
 • การออกเสียง : Raymond Raymond
 • การออกเสียง : Tord Tord
 • การออกเสียง : Thore Thore
 • การออกเสียง : Eskil Eskil
 • การออกเสียง : Mats Mats
 • การออกเสียง : Marcus Marcus
 • การออกเสียง : Erling Erling
 • การออกเสียง : Roger Roger
 • การออกเสียง : Kevin Kevin
 • การออกเสียง : Victor Victor
 • การออกเสียง : odd odd
 • การออกเสียง : Torvald Torvald
 • การออกเสียง : Noah Noah
 • การออกเสียง : Glenn Glenn
 • การออกเสียง : Waldemar Waldemar
 • การออกเสียง : Lucas Lucas
 • การออกเสียง : Ronald Ronald
 • การออกเสียง : Roland Roland
 • การออกเสียง : Erland Erland
 • การออกเสียง : Werner Werner
 • การออกเสียง : Thorvald Thorvald
 • การออกเสียง : Severin Severin
 • การออกเสียง : Gudmund Gudmund
 • การออกเสียง : Birger Birger
 • การออกเสียง : Verner Verner
 • การออกเสียง : Torkel Torkel
 • การออกเสียง : Tobias Tobias
 • การออกเสียง : Tim Tim
 • การออกเสียง : Ralf Ralf
 • การออกเสียง : Tommy Tommy
 • การออกเสียง : Arvid Arvid
 • การออกเสียง : Jens Jens
 • การออกเสียง : William William
 • การออกเสียง : Rolf Rolf
 • การออกเสียง : Jon Jon
 • การออกเสียง : Viktor Viktor
 • การออกเสียง : Henry Henry
 • การออกเสียง : dag dag
 • การออกเสียง : Josef Josef
 • การออกเสียง : Osvald Osvald
 • การออกเสียง : Tage Tage
 • การออกเสียง : Fred Fred
 • การออกเสียง : Sigvard Sigvard
 • การออกเสียง : Holger Holger
 • การออกเสียง : Melker Melker
 • การออกเสียง : Walter Walter
 • การออกเสียง : Bernt Bernt
 • การออกเสียง : Hjalmar Hjalmar
 • การออกเสียง : Sivert Sivert
 • การออกเสียง : Ragnvald Ragnvald
 • การออกเสียง : Lorentz Lorentz
 • การออกเสียง : Patrick Patrick
 • การออกเสียง : Malte Malte
 • การออกเสียง : Anton Anton
 • การออกเสียง : Bror Bror
 • การออกเสียง : Sylvester Sylvester
 • การออกเสียง : Mikael Mikael
 • การออกเสียง : Willy Willy
 • การออกเสียง : Adrian Adrian
 • การออกเสียง : Erik Erik
 • การออกเสียง : Viggo Viggo
 • การออกเสียง : Anselm Anselm
 • การออกเสียง : Sune Sune
 • การออกเสียง : Helge Helge
 • การออกเสียง : Charles Charles
 • การออกเสียง : Niklas Niklas
 • การออกเสียง : Jakob Jakob
 • การออกเสียง : Arne Arne
 • การออกเสียง : Lage Lage
 • การออกเสียง : Rikard Rikard
 • การออกเสียง : Martin Martin
 • การออกเสียง : Arnold Arnold
 • การออกเสียง : Sebastian Sebastian