ภาษา:

นอร์เวย์

[no]

กลับไปยัง นอร์เวย์

หมวดหมู่: pojknamn

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpojknamn

 • การออกเสียงคำว่า Magnus Magnus
 • การออกเสียงคำว่า Kjell Kjell
 • การออกเสียงคำว่า Samuel Samuel
 • การออกเสียงคำว่า Yngve Yngve
 • การออกเสียงคำว่า Knut Knut
 • การออกเสียงคำว่า Nils Nils
 • การออกเสียงคำว่า Bjarne Bjarne
 • การออกเสียงคำว่า Inge Inge
 • การออกเสียงคำว่า Olav Olav
 • การออกเสียงคำว่า Isak Isak
 • การออกเสียงคำว่า Vincent Vincent
 • การออกเสียงคำว่า Raymond Raymond
 • การออกเสียงคำว่า Halvard Halvard
 • การออกเสียงคำว่า Jarl Jarl
 • การออกเสียงคำว่า Anders Anders
 • การออกเสียงคำว่า Tord Tord
 • การออกเสียงคำว่า Sigurd Sigurd
 • การออกเสียงคำว่า Rasmus Rasmus
 • การออกเสียงคำว่า Marcus Marcus
 • การออกเสียงคำว่า Mats Mats
 • การออกเสียงคำว่า Kenneth Kenneth
 • การออกเสียงคำว่า Glenn Glenn
 • การออกเสียงคำว่า Thore Thore
 • การออกเสียงคำว่า Janne Janne
 • การออกเสียงคำว่า Victor Victor
 • การออกเสียงคำว่า Eskil Eskil
 • การออกเสียงคำว่า Torvald Torvald
 • การออกเสียงคำว่า Waldemar Waldemar
 • การออกเสียงคำว่า odd odd
 • การออกเสียงคำว่า Ronald Ronald
 • การออกเสียงคำว่า Ragnar Ragnar
 • การออกเสียงคำว่า Roland Roland
 • การออกเสียงคำว่า Thorvald Thorvald
 • การออกเสียงคำว่า Gunnar Gunnar
 • การออกเสียงคำว่า Erling Erling
 • การออกเสียงคำว่า Verner Verner
 • การออกเสียงคำว่า Werner Werner
 • การออกเสียงคำว่า Kevin Kevin
 • การออกเสียงคำว่า Gudmund Gudmund
 • การออกเสียงคำว่า Joachim Joachim
 • การออกเสียงคำว่า Erland Erland
 • การออกเสียงคำว่า Torkel Torkel
 • การออกเสียงคำว่า Severin Severin
 • การออกเสียงคำว่า Lars Lars
 • การออกเสียงคำว่า Roger Roger
 • การออกเสียงคำว่า Ralf Ralf
 • การออกเสียงคำว่า Tim Tim
 • การออกเสียงคำว่า Tommy Tommy
 • การออกเสียงคำว่า Rune Rune
 • การออกเสียงคำว่า Lucas Lucas
 • การออกเสียงคำว่า Leif Leif
 • การออกเสียงคำว่า Noah Noah
 • การออกเสียงคำว่า Birger Birger
 • การออกเสียงคำว่า Viktor Viktor
 • การออกเสียงคำว่า Osvald Osvald
 • การออกเสียงคำว่า Rolf Rolf
 • การออกเสียงคำว่า Tobias Tobias
 • การออกเสียงคำว่า Henry Henry
 • การออกเสียงคำว่า Arvid Arvid
 • การออกเสียงคำว่า Johan Johan
 • การออกเสียงคำว่า Tage Tage
 • การออกเสียงคำว่า Melker Melker
 • การออกเสียงคำว่า Kåre Kåre
 • การออกเสียงคำว่า Fred Fred
 • การออกเสียงคำว่า Sigvard Sigvard
 • การออกเสียงคำว่า Josef Josef
 • การออกเสียงคำว่า Einar Einar
 • การออกเสียงคำว่า Sivert Sivert
 • การออกเสียงคำว่า William William
 • การออกเสียงคำว่า Holger Holger
 • การออกเสียงคำว่า Bernt Bernt
 • การออกเสียงคำว่า Lorentz Lorentz
 • การออกเสียงคำว่า Walter Walter
 • การออกเสียงคำว่า Malte Malte
 • การออกเสียงคำว่า Sylvester Sylvester
 • การออกเสียงคำว่า Hjalmar Hjalmar
 • การออกเสียงคำว่า Willy Willy
 • การออกเสียงคำว่า Patrick Patrick
 • การออกเสียงคำว่า Anton Anton
 • การออกเสียงคำว่า Anselm Anselm
 • การออกเสียงคำว่า Jens Jens
 • การออกเสียงคำว่า Ragnvald Ragnvald
 • การออกเสียงคำว่า Jon Jon
 • การออกเสียงคำว่า Niklas Niklas
 • การออกเสียงคำว่า Bror Bror
 • การออกเสียงคำว่า Charles Charles
 • การออกเสียงคำว่า Helge Helge
 • การออกเสียงคำว่า Sune Sune
 • การออกเสียงคำว่า Arnold Arnold
 • การออกเสียงคำว่า Adrian Adrian
 • การออกเสียงคำว่า dag dag
 • การออกเสียงคำว่า Lage Lage
 • การออกเสียงคำว่า Tony Tony
 • การออกเสียงคำว่า Erik Erik
 • การออกเสียงคำว่า Jakob Jakob
 • การออกเสียงคำว่า Kenny Kenny
 • การออกเสียงคำว่า Viggo Viggo
 • การออกเสียงคำว่า Mikael Mikael
 • การออกเสียงคำว่า Martin Martin
 • การออกเสียงคำว่า Edgar Edgar