ภาษา:

นอร์เวย์

[no]

กลับไปยัง นอร์เวย์

 • การออกเสียงคำว่า Antonia Antonia
 • การออกเสียงคำว่า Mais Mais
 • การออกเสียงคำว่า korall korall
 • การออกเสียงคำว่า koppen koppen
 • การออกเสียงคำว่า scenario scenario
 • การออกเสียงคำว่า selvbeherskelse selvbeherskelse
 • การออกเสียงคำว่า kontroll kontroll
 • การออกเสียงคำว่า espresso espresso
 • การออกเสียงคำว่า liter liter
 • การออกเสียงคำว่า debut debut
 • การออกเสียงคำว่า kompress kompress
 • การออกเสียงคำว่า kommentaren kommentaren
 • การออกเสียงคำว่า maki maki
 • การออกเสียงคำว่า syn syn
 • การออกเสียงคำว่า kick kick
 • การออกเสียงคำว่า vrak vrak
 • การออกเสียงคำว่า kontrast kontrast
 • การออกเสียงคำว่า major major
 • การออกเสียงคำว่า yoghurt yoghurt
 • การออกเสียงคำว่า kassett kassett
 • การออกเสียงคำว่า kartongen kartongen
 • การออกเสียงคำว่า protest protest
 • การออกเสียงคำว่า kaffen kaffen
 • การออกเสียงคำว่า kabelen kabelen
 • การออกเสียงคำว่า lokket lokket
 • การออกเสียงคำว่า lokkedue lokkedue
 • การออกเสียงคำว่า kilometer kilometer
 • การออกเสียงคำว่า komet komet
 • การออกเสียงคำว่า refleks refleks
 • การออกเสียงคำว่า import import