ภาษา:

นอร์เวย์

[no]

กลับไปยัง นอร์เวย์

 • การออกเสียงคำว่า Ytterøya Ytterøya
 • การออกเสียงคำว่า Asmaløy Asmaløy
 • การออกเสียงคำว่า Spjærøy Spjærøy
 • การออกเสียงคำว่า Skorpa Skorpa
 • การออกเสียงคำว่า Gomalandet Gomalandet
 • การออกเสียงคำว่า Kirkelandet Kirkelandet
 • การออกเสียงคำว่า Flekkerøy Flekkerøy
 • การออกเสียงคำว่า Håøya Håøya
 • การออกเสียงคำว่า Håøya i Frogn Håøya i Frogn
 • การออกเสียงคำว่า Vandve Vandve
 • การออกเสียงคำว่า Veierland Veierland
 • การออกเสียงคำว่า Røstlandet Røstlandet
 • การออกเสียงคำว่า Vardøya Vardøya
 • การออกเสียงคำว่า Borøy Borøy
 • การออกเสียงคำว่า Herdla Herdla
 • การออกเสียงคำว่า Giske Giske
 • การออกเสียงคำว่า Nordre Sandøy Nordre Sandøy
 • การออกเสียงคำว่า Gråøya Gråøya
 • การออกเสียงคำว่า Sandøya Sandøya
 • การออกเสียงคำว่า Akerøya Akerøya
 • การออกเสียงคำว่า Singløy Singløy
 • การออกเสียงคำว่า Herføl Herføl
 • การออกเสียงคำว่า Bastøy Bastøy
 • การออกเสียงคำว่า Rauer Rauer
 • การออกเสียงคำว่า Rauøy Rauøy
 • การออกเสียงคำว่า Jomfruland Jomfruland
 • การออกเสียงคำว่า Tenna Tenna
 • การออกเสียงคำว่า Hvasser Hvasser
 • การออกเสียงคำว่า Hankø Hankø
 • การออกเสียงคำว่า Lovund Lovund