ภาษา:

นอร์เวย์

[no]

กลับไปยัง นอร์เวย์

 • การออกเสียงคำว่า Maria Maria
 • การออกเสียงคำว่า Holger Holger
 • การออกเสียงคำว่า Stefan Stefan
 • การออกเสียงคำว่า Signe Signe
 • การออกเสียงคำว่า Adele Adele
 • การออกเสียงคำว่า Alle Alle
 • การออกเสียงคำว่า Jeanette Jeanette
 • การออกเสียงคำว่า Jon Jon
 • การออกเสียงคำว่า David David
 • การออกเสียงคำว่า ander ander
 • การออกเสียงคำว่า Einar Einar
 • การออกเสียงคำว่า stella stella
 • การออกเสียงคำว่า Mathias Mathias
 • การออกเสียงคำว่า Willy Willy
 • การออกเสียงคำว่า Victor Victor
 • การออกเสียงคำว่า Beatrice Beatrice
 • การออกเสียงคำว่า Stephanie Stephanie
 • การออกเสียงคำว่า Tina Tina
 • การออกเสียงคำว่า tone tone
 • การออกเสียงคำว่า Magdalena Magdalena
 • การออกเสียงคำว่า Debora Debora
 • การออกเสียงคำว่า Michael Michael
 • การออกเสียงคำว่า Silvia Silvia
 • การออกเสียงคำว่า Sokrates Sokrates
 • การออกเสียงคำว่า Laura Laura
 • การออกเสียงคำว่า Josef Josef
 • การออกเสียงคำว่า Harald Harald
 • การออกเสียงคำว่า Selma Selma
 • การออกเสียงคำว่า Aslak Aslak
 • การออกเสียงคำว่า Christian Christian