ภาษา:

ภาษาดัตช์

[nl]

กลับไปยังภาษาดัตช์

หมวดหมู่: werkwoorden

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwerkwoorden

 • การออกเสียง : decentraliseren decentraliseren
 • การออกเสียง : samenbinden samenbinden
 • การออกเสียง : wegbrokkelen wegbrokkelen
 • การออกเสียง : nasnuffelen nasnuffelen
 • การออกเสียง : rouleren rouleren
 • การออกเสียง : hernoemen hernoemen
 • การออกเสียง : zelfreguleren zelfreguleren
 • การออกเสียง : wegbannen wegbannen
 • การออกเสียง : beppen beppen
 • การออกเสียง : uitbeitelen uitbeitelen
 • การออกเสียง : benauwen benauwen
 • การออกเสียง : wegfrommelen wegfrommelen
 • การออกเสียง : nagalmen nagalmen
 • การออกเสียง : voltooien voltooien
 • การออกเสียง : herwilderen herwilderen
 • การออกเสียง : kouten kouten
 • การออกเสียง : leuteren leuteren
 • การออกเสียง : samenlijmen samenlijmen
 • การออกเสียง : innoveren innoveren
 • การออกเสียง : wegdragen wegdragen
 • การออกเสียง : proefstuderen proefstuderen
 • การออกเสียง : stomen stomen
 • การออกเสียง : slagturven slagturven
 • การออกเสียง : demaquilleren demaquilleren
 • การออกเสียง : broeden broeden
 • การออกเสียง : uitbakken uitbakken
 • การออกเสียง : zekeren zekeren
 • การออกเสียง : anodiseren anodiseren
 • การออกเสียง : nachecken nachecken
 • การออกเสียง : scouten scouten
 • การออกเสียง : meetronen meetronen
 • การออกเสียง : smokkelen smokkelen
 • การออกเสียง : bevoorraden bevoorraden
 • การออกเสียง : tokkelen tokkelen
 • การออกเสียง : onderscheppen onderscheppen
 • การออกเสียง : naäpen naäpen
 • การออกเสียง : nabestellen nabestellen
 • การออกเสียง : wriemelen wriemelen
 • การออกเสียง : samenstellen samenstellen
 • การออกเสียง : fractioneren fractioneren
 • การออกเสียง : nakijken nakijken
 • การออกเสียง : opplakken opplakken
 • การออกเสียง : wegwerpen wegwerpen
 • การออกเสียง : uitroken uitroken
 • การออกเสียง : verkroppen verkroppen
 • การออกเสียง : omvliegen omvliegen
 • การออกเสียง : plastineren plastineren
 • การออกเสียง : schorsen schorsen
 • การออกเสียง : gisten gisten
 • การออกเสียง : doorsnijden doorsnijden
 • การออกเสียง : verlengen verlengen
 • การออกเสียง : inbellen inbellen
 • การออกเสียง : propageren propageren
 • การออกเสียง : doorstoempen doorstoempen
 • การออกเสียง : ingipsen ingipsen
 • การออกเสียง : koeieneren koeieneren
 • การออกเสียง : rooien rooien
 • การออกเสียง : meerijden meerijden
 • การออกเสียง : somatiseren somatiseren
 • การออกเสียง : orkestreren orkestreren
 • การออกเสียง : ontkorrelen ontkorrelen
 • การออกเสียง : uitblussen uitblussen
 • การออกเสียง : uitbobbelen uitbobbelen
 • การออกเสียง : schermen schermen
 • การออกเสียง : uitschouwen uitschouwen
 • การออกเสียง : narrowcasten narrowcasten
 • การออกเสียง : uitbaggeren uitbaggeren
 • การออกเสียง : lullen lullen
 • การออกเสียง : dubbelklikken dubbelklikken
 • การออกเสียง : scullen scullen
 • การออกเสียง : wegdraaien wegdraaien
 • การออกเสียง : uitademen uitademen
 • การออกเสียง : nabootsen nabootsen
 • การออกเสียง : uitboegseren uitboegseren
 • การออกเสียง : redresseren redresseren
 • การออกเสียง : uithozen uithozen
 • การออกเสียง : veiligstellen veiligstellen
 • การออกเสียง : zwetsen zwetsen
 • การออกเสียง : violeren violeren
 • การออกเสียง : omvloeien omvloeien
 • การออกเสียง : uitboeken uitboeken
 • การออกเสียง : misslaan misslaan
 • การออกเสียง : kwijlen kwijlen
 • การออกเสียง : afpilsen afpilsen
 • การออกเสียง : uitboenen uitboenen
 • การออกเสียง : afvlakken afvlakken
 • การออกเสียง : uitbloemen uitbloemen
 • การออกเสียง : uitparkeren uitparkeren
 • การออกเสียง : equilibreren equilibreren
 • การออกเสียง : divageren divageren
 • การออกเสียง : ondertitelen ondertitelen
 • การออกเสียง : salderen salderen
 • การออกเสียง : uitbomen uitbomen
 • การออกเสียง : uitboeren uitboeren
 • การออกเสียง : voltigeren voltigeren
 • การออกเสียง : secerneren secerneren
 • การออกเสียง : intillen intillen
 • การออกเสียง : uitboezemen uitboezemen
 • การออกเสียง : meewegen meewegen
 • การออกเสียง : hybridiseren hybridiseren