ภาษา:

ภาษาดัตช์

[nl]

กลับไปยังภาษาดัตช์

หมวดหมู่: werkwoorden

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwerkwoorden

 • การออกเสียง : signeren signeren
 • การออกเสียง : uitfoeteren uitfoeteren
 • การออกเสียง : discrimineren discrimineren
 • การออกเสียง : kielhalen kielhalen
 • การออกเสียง : autoklaveren autoklaveren
 • การออกเสียง : impregneren impregneren
 • การออกเสียง : nagelen nagelen
 • การออกเสียง : schrikkelen schrikkelen
 • การออกเสียง : meemaken meemaken
 • การออกเสียง : uitbijten uitbijten
 • การออกเสียง : snoozen snoozen
 • การออกเสียง : meewillen meewillen
 • การออกเสียง : omboorden omboorden
 • การออกเสียง : vollopen vollopen
 • การออกเสียง : uitbazuinen uitbazuinen
 • การออกเสียง : acrobatieken acrobatieken
 • การออกเสียง : samenblijven samenblijven
 • การออกเสียง : verzuimen verzuimen
 • การออกเสียง : wegebben wegebben
 • การออกเสียง : dieplinken dieplinken
 • การออกเสียง : nablijven nablijven
 • การออกเสียง : omwandelen omwandelen
 • การออกเสียง : opleuken opleuken
 • การออกเสียง : samendringen samendringen
 • การออกเสียง : verlichten verlichten
 • การออกเสียง : inleven inleven
 • การออกเสียง : Namedroppen Namedroppen
 • การออกเสียง : bankieren bankieren
 • การออกเสียง : uitbalken uitbalken
 • การออกเสียง : nakomen nakomen
 • การออกเสียง : bulken bulken
 • การออกเสียง : klunen klunen
 • การออกเสียง : aquarelleren aquarelleren
 • การออกเสียง : samenvlechten samenvlechten
 • การออกเสียง : bemannen bemannen
 • การออกเสียง : verguizen verguizen
 • การออกเสียง : mobiliseren mobiliseren
 • การออกเสียง : afletteren afletteren
 • การออกเสียง : doorreutelen doorreutelen
 • การออกเสียง : rubriceren rubriceren
 • การออกเสียง : compromitteren compromitteren
 • การออกเสียง : lappen lappen
 • การออกเสียง : miskleunen miskleunen
 • การออกเสียง : turftrekken turftrekken
 • การออกเสียง : zinderen zinderen
 • การออกเสียง : wegjorissen wegjorissen
 • การออกเสียง : mededelen mededelen
 • การออกเสียง : flexen flexen
 • การออกเสียง : omvlagen omvlagen
 • การออกเสียง : aansmeren aansmeren
 • การออกเสียง : boeroepen boeroepen
 • การออกเสียง : verpanden verpanden
 • การออกเสียง : cementeren cementeren
 • การออกเสียง : kletsen kletsen
 • การออกเสียง : behangen behangen
 • การออกเสียง : polsstokhoogspringen polsstokhoogspringen
 • การออกเสียง : annualiseren annualiseren
 • การออกเสียง : bedoeken bedoeken
 • การออกเสียง : verschalken verschalken
 • การออกเสียง : injecteren injecteren
 • การออกเสียง : kwakkelen kwakkelen
 • การออกเสียง : sneven sneven
 • การออกเสียง : nageven nageven
 • การออกเสียง : ontrafelen ontrafelen
 • การออกเสียง : weggeven weggeven
 • การออกเสียง : begrenzen begrenzen
 • การออกเสียง : ijsberen ijsberen
 • การออกเสียง : stapelen stapelen
 • การออกเสียง : wegdoen wegdoen
 • การออกเสียง : jorissen jorissen
 • การออกเสียง : koesteren koesteren
 • การออกเสียง : menstrueren menstrueren
 • การออกเสียง : stremmen stremmen
 • การออกเสียง : verfomfaaien verfomfaaien
 • การออกเสียง : oplappen oplappen
 • การออกเสียง : uitbesteden uitbesteden
 • การออกเสียง : swipen swipen
 • การออกเสียง : geskatet geskatet
 • การออกเสียง : populariseren populariseren
 • การออกเสียง : kunstrijden kunstrijden
 • การออกเสียง : oplaaien oplaaien
 • การออกเสียง : pandoeren pandoeren
 • การออกเสียง : meetellen meetellen
 • การออกเสียง : mislopen mislopen
 • การออกเสียง : vergroeien vergroeien
 • การออกเสียง : scalperen scalperen
 • การออกเสียง : uitbabbelen uitbabbelen
 • การออกเสียง : partitioneren partitioneren
 • การออกเสียง : balanceren balanceren
 • การออกเสียง : meelezen meelezen
 • การออกเสียง : uitbarsten uitbarsten
 • การออกเสียง : inburgeren inburgeren
 • การออกเสียง : janken janken
 • การออกเสียง : rationaliseren rationaliseren
 • การออกเสียง : aflakken aflakken
 • การออกเสียง : doodlopen doodlopen
 • การออกเสียง : uitbiechten uitbiechten
 • การออกเสียง : voltooien voltooien
 • การออกเสียง : oprenten oprenten
 • การออกเสียง : meedelen meedelen