ภาษา:

ภาษาดัตช์

[nl]

กลับไปยังภาษาดัตช์

หมวดหมู่: werkwoorden

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwerkwoorden

 • การออกเสียง : zaaien zaaien
 • การออกเสียง : schooien schooien
 • การออกเสียง : geüpgraded geüpgraded
 • การออกเสียง : paletten paletten
 • การออกเสียง : resomeren resomeren
 • การออกเสียง : nalezen nalezen
 • การออกเสียง : tai-chiën tai-chiën
 • การออกเสียง : narennen narennen
 • การออกเสียง : edewinden edewinden
 • การออกเสียง : afschalen afschalen
 • การออกเสียง : pureren pureren
 • การออกเสียง : naderen naderen
 • การออกเสียง : insluiten insluiten
 • การออกเสียง : tuffen tuffen
 • การออกเสียง : samenbundelen samenbundelen
 • การออกเสียง : verblikken verblikken
 • การออกเสียง : grondelen grondelen
 • การออกเสียง : naroepen naroepen
 • การออกเสียง : incasseren incasseren
 • การออกเสียง : uitreizen uitreizen
 • การออกเสียง : uitluiden uitluiden
 • การออกเสียง : wauwelen wauwelen
 • การออกเสียง : omklemmen omklemmen
 • การออกเสียง : bevolken bevolken
 • การออกเสียง : meenemen meenemen
 • การออกเสียง : evacueren evacueren
 • การออกเสียง : doorzeven doorzeven
 • การออกเสียง : calculeren calculeren
 • การออกเสียง : certificeren certificeren
 • การออกเสียง : wegdonderen wegdonderen
 • การออกเสียง : botvieren botvieren
 • การออกเสียง : pramen pramen
 • การออกเสียง : paanderen paanderen
 • การออกเสียง : schoonvegen schoonvegen
 • การออกเสียง : nachtbraken nachtbraken
 • การออกเสียง : omvlechten omvlechten
 • การออกเสียง : fouilleren fouilleren
 • การออกเสียง : verspillen verspillen
 • การออกเสียง : nastreven nastreven
 • การออกเสียง : samenbrengen samenbrengen
 • การออกเสียง : klaarstomen klaarstomen
 • การออกเสียง : fourageren fourageren
 • การออกเสียง : meeglippen meeglippen
 • การออกเสียง : beeldbellen beeldbellen
 • การออกเสียง : samengaan samengaan
 • การออกเสียง : nadoen nadoen
 • การออกเสียง : uitrapen uitrapen
 • การออกเสียง : schutteren schutteren
 • การออกเสียง : kalmeren kalmeren
 • การออกเสียง : weggooien weggooien
 • การออกเสียง : meebrengen meebrengen
 • การออกเสียง : nadragen nadragen
 • การออกเสียง : nabewerken nabewerken
 • การออกเสียง : transpireren transpireren
 • การออกเสียง : recidiveren recidiveren
 • การออกเสียง : puzzelen puzzelen
 • การออกเสียง : bambocheren bambocheren
 • การออกเสียง : namaken namaken
 • การออกเสียง : saneren saneren
 • การออกเสียง : barbecuen barbecuen
 • การออกเสียง : babbelen babbelen
 • การออกเสียง : wegdenken wegdenken
 • การออกเสียง : belabben belabben
 • การออกเสียง : evalueren evalueren
 • การออกเสียง : chatten chatten
 • การออกเสียง : kidnappen kidnappen
 • การออกเสียง : mierenneuken mierenneuken
 • การออกเสียง : kakelen kakelen
 • การออกเสียง : verifiëren verifiëren
 • การออกเสียง : pallisaderen pallisaderen
 • การออกเสียง : schoenpoetsen schoenpoetsen
 • การออกเสียง : schuimbekken schuimbekken
 • การออกเสียง : nahouden nahouden
 • การออกเสียง : nagaan nagaan
 • การออกเสียง : balkaniseren balkaniseren
 • การออกเสียง : wegbombarderen wegbombarderen
 • การออกเสียง : afbouwen afbouwen
 • การออกเสียง : eggen eggen
 • การออกเสียง : bliklopen bliklopen
 • การออกเสียง : meezingen meezingen
 • การออกเสียง : opkalefateren opkalefateren
 • การออกเสียง : meespelen meespelen
 • การออกเสียง : carbidschieten carbidschieten
 • การออกเสียง : rondzwalken rondzwalken
 • การออกเสียง : rapen rapen
 • การออกเสียง : nakaarten nakaarten
 • การออกเสียง : meegaan meegaan
 • การออกเสียง : meeroken meeroken
 • การออกเสียง : omvlaggen omvlaggen
 • การออกเสียง : uitborstelen uitborstelen
 • การออกเสียง : leasen leasen
 • การออกเสียง : nacijferen nacijferen
 • การออกเสียง : commercialiseren commercialiseren
 • การออกเสียง : losrijden losrijden
 • การออกเสียง : bijkletsen bijkletsen
 • การออกเสียง : meewerken meewerken
 • การออกเสียง : vergemakkelijken vergemakkelijken
 • การออกเสียง : wegbezuinigen wegbezuinigen
 • การออกเสียง : zwiepen zwiepen
 • การออกเสียง : uitfoeteren uitfoeteren