ภาษา:

ภาษาดัตช์

[nl]

กลับไปยังภาษาดัตช์

หมวดหมู่: werkwoorden

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwerkwoorden

 • การออกเสียง : omvormen omvormen
 • การออกเสียง : naleven naleven
 • การออกเสียง : moshen moshen
 • การออกเสียง : refractioneren refractioneren
 • การออกเสียง : biggelen biggelen
 • การออกเสียง : slifferen slifferen
 • การออกเสียง : omvragen omvragen
 • การออกเสียง : relayeren relayeren
 • การออกเสียง : verstrengelen verstrengelen
 • การออกเสียง : nalopen nalopen
 • การออกเสียง : uitbezemen uitbezemen
 • การออกเสียง : napluizen napluizen
 • การออกเสียง : herijken herijken
 • การออกเสียง : klappen klappen
 • การออกเสียง : kelderen kelderen
 • การออกเสียง : adjudiceren adjudiceren
 • การออกเสียง : granuleren granuleren
 • การออกเสียง : meedoen meedoen
 • การออกเสียง : stallen stallen
 • การออกเสียง : pitrieten pitrieten
 • การออกเสียง : nadenken nadenken
 • การออกเสียง : meedingen meedingen
 • การออกเสียง : rotsklimmen rotsklimmen
 • การออกเสียง : bruinen bruinen
 • การออกเสียง : ik wilde ik wilde
 • การออกเสียง : vroegboeken vroegboeken
 • การออกเสียง : zaaide zaaide
 • การออกเสียง : oriënteren oriënteren
 • การออกเสียง : besnuffelen besnuffelen
 • การออกเสียง : mistasten mistasten
 • การออกเสียง : zaaiden zaaiden
 • การออกเสียง : kietelen kietelen
 • การออกเสียง : rechtbreien rechtbreien
 • การออกเสียง : uitbalanceren uitbalanceren
 • การออกเสียง : leegroven leegroven
 • การออกเสียง : plagen plagen
 • การออกเสียง : uitbakenen uitbakenen
 • การออกเสียง : hinkelen hinkelen
 • การออกเสียง : nablussen nablussen
 • การออกเสียง : verblozen verblozen
 • การออกเสียง : vastlopen vastlopen
 • การออกเสียง : narijden narijden
 • การออกเสียง : aromatiseren aromatiseren
 • การออกเสียง : omwaaien omwaaien
 • การออกเสียง : meeliften meeliften
 • การออกเสียง : plengen plengen
 • การออกเสียง : meegeven meegeven
 • การออกเสียง : neppen neppen
 • การออกเสียง : nascholen nascholen
 • การออกเสียง : informeren informeren
 • การออกเสียง : nalaten nalaten
 • การออกเสียง : wegbreken wegbreken
 • การออกเสียง : doorknippen doorknippen
 • การออกเสียง : schutten schutten
 • การออกเสียง : verruimen verruimen
 • การออกเสียง : bekokstoven bekokstoven
 • การออกเสียง : naborduren naborduren
 • การออกเสียง : uitbannen uitbannen
 • การออกเสียง : narekenen narekenen
 • การออกเสียง : vermenigvuldigen vermenigvuldigen
 • การออกเสียง : pipetteren pipetteren
 • การออกเสียง : tubben tubben
 • การออกเสียง : uitbeelden uitbeelden
 • การออกเสียง : consudelen consudelen
 • การออกเสียง : ronselen ronselen
 • การออกเสียง : doodverven doodverven
 • การออกเสียง : slobberen slobberen
 • การออกเสียง : adderen adderen
 • การออกเสียง : uitstralen uitstralen
 • การออกเสียง : opstallen opstallen
 • การออกเสียง : uitbanen uitbanen
 • การออกเสียง : weggieten weggieten
 • การออกเสียง : stileren stileren
 • การออกเสียง : nameten nameten
 • การออกเสียง : vermaken vermaken
 • การออกเสียง : matigen matigen
 • การออกเสียง : stakelen stakelen
 • การออกเสียง : gedecoded gedecoded
 • การออกเสียง : aanrommelen aanrommelen
 • การออกเสียง : wegbrengen wegbrengen
 • การออกเสียง : restaureren restaureren
 • การออกเสียง : gelijkschakelen gelijkschakelen
 • การออกเสียง : tenaamstellen tenaamstellen
 • การออกเสียง : rehabiliteren rehabiliteren
 • การออกเสียง : samenbouwen samenbouwen
 • การออกเสียง : domineren domineren
 • การออกเสียง : plezierjagen plezierjagen
 • การออกเสียง : voorbijvaren voorbijvaren
 • การออกเสียง : aanburlen aanburlen
 • การออกเสียง : commercen commercen
 • การออกเสียง : doorvoelen doorvoelen
 • การออกเสียง : localiseren localiseren
 • การออกเสียง : uitbaliën uitbaliën
 • การออกเสียง : retroschelden retroschelden
 • การออกเสียง : steigeren steigeren
 • การออกเสียง : atomiseren atomiseren
 • การออกเสียง : hertesten hertesten
 • การออกเสียง : keuvelen keuvelen
 • การออกเสียง : batsen batsen
 • การออกเสียง : scrabbelen scrabbelen