ภาษา:

ภาษาดัตช์

[nl]

กลับไปยังภาษาดัตช์

หมวดหมู่: werkwoorden

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwerkwoorden

 • การออกเสียง : vergrijzen vergrijzen
 • การออกเสียง : prusikken prusikken
 • การออกเสียง : ontsporen ontsporen
 • การออกเสียง : bezeilen bezeilen
 • การออกเสียง : sexting sexting
 • การออกเสียง : schedellichten schedellichten
 • การออกเสียง : geüpdatet geüpdatet
 • การออกเสียง : fileren fileren
 • การออกเสียง : loochenen loochenen
 • การออกเสียง : afbedelen afbedelen
 • การออกเสียง : samenballen samenballen
 • การออกเสียง : krakeleren krakeleren
 • การออกเสียง : napraten napraten
 • การออกเสียง : zakspringen zakspringen
 • การออกเสียง : uitdelen uitdelen
 • การออกเสียง : coproduceren coproduceren
 • การออกเสียง : meebetalen meebetalen
 • การออกเสียง : MEEVERZEKEREN MEEVERZEKEREN
 • การออกเสียง : opschalen opschalen
 • การออกเสียง : verstellen verstellen
 • การออกเสียง : whappen whappen
 • การออกเสียง : lurken lurken
 • การออกเสียง : meelopen meelopen
 • การออกเสียง : verbruien verbruien
 • การออกเสียง : omvouwen omvouwen
 • การออกเสียง : misgaan misgaan
 • การออกเสียง : samenspelen samenspelen
 • การออกเสียง : crashen crashen
 • การออกเสียง : facebookstalken facebookstalken
 • การออกเสียง : meekomen meekomen
 • การออกเสียง : triageren triageren
 • การออกเสียง : wegbranden wegbranden
 • การออกเสียง : steggelen steggelen
 • การออกเสียง : uitluisteren uitluisteren
 • การออกเสียง : terugschroeven terugschroeven
 • การออกเสียง : uitbidden uitbidden
 • การออกเสียง : pimpelen pimpelen
 • การออกเสียง : wegmengen wegmengen
 • การออกเสียง : meevallen meevallen
 • การออกเสียง : nadruppelen nadruppelen
 • การออกเสียง : zwammen zwammen
 • การออกเสียง : beërven beërven
 • การออกเสียง : opluisteren opluisteren
 • การออกเสียง : verversen verversen
 • การออกเสียง : foetelen foetelen
 • การออกเสียง : chargeren chargeren
 • การออกเสียง : meeslepen meeslepen
 • การออกเสียง : liëren liëren
 • การออกเสียง : wegboenen wegboenen
 • การออกเสียง : samenflansen samenflansen
 • การออกเสียง : meanderen meanderen
 • การออกเสียง : meedenken meedenken
 • การออกเสียง : germineren germineren
 • การออกเสียง : straatversieren straatversieren
 • การออกเสียง : tanen tanen
 • การออกเสียง : uitbenen uitbenen
 • การออกเสียง : manoeuveren manoeuveren
 • การออกเสียง : reïficeren reïficeren
 • การออกเสียง : ejaculeren ejaculeren
 • การออกเสียง : stempelen stempelen
 • การออกเสียง : declineren declineren
 • การออกเสียง : repareren repareren
 • การออกเสียง : baanwielrennen baanwielrennen
 • การออกเสียง : afvinken afvinken
 • การออกเสียง : doodschieten doodschieten
 • การออกเสียง : baltsen baltsen
 • การออกเสียง : staffelen staffelen
 • การออกเสียง : ronken ronken
 • การออกเสียง : knobbelen knobbelen
 • การออกเสียง : afwerken afwerken
 • การออกเสียง : nabijkomen nabijkomen
 • การออกเสียง : samendoen samendoen
 • การออกเสียง : voorbijlopen voorbijlopen
 • การออกเสียง : kandideren kandideren
 • การออกเสียง : voorschotelen voorschotelen
 • การออกเสียง : zaklopen zaklopen
 • การออกเสียง : zappen zappen
 • การออกเสียง : neutraliseren neutraliseren
 • การออกเสียง : boffen boffen
 • การออกเสียง : purgeren purgeren
 • การออกเสียง : deinen deinen
 • การออกเสียง : wegbliksemen wegbliksemen
 • การออกเสียง : vergoeden vergoeden
 • การออกเสียง : interacteren interacteren
 • การออกเสียง : internetbankieren internetbankieren
 • การออกเสียง : knersen knersen
 • การออกเสียง : splitten splitten
 • การออกเสียง : ontmantelen ontmantelen
 • การออกเสียง : doorlekken doorlekken
 • การออกเสียง : druppelladen druppelladen
 • การออกเสียง : wegbergen wegbergen
 • การออกเสียง : copuleren copuleren
 • การออกเสียง : aanbelangen aanbelangen
 • การออกเสียง : rummikuppen rummikuppen
 • การออกเสียง : uitbellen uitbellen
 • การออกเสียง : zelfscannen zelfscannen
 • การออกเสียง : bomen bomen
 • การออกเสียง : omvormen omvormen
 • การออกเสียง : beffen beffen
 • การออกเสียง : naleven naleven