ภาษา:

ภาษาดัตช์

[nl]

กลับไปยังภาษาดัตช์

หมวดหมู่: werkwoorden

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwerkwoorden

 • การออกเสียง : buzzen & buz(z)de & gebuz(z)d buzzen & buz(z)de & gebuz(z)d
 • การออกเสียง : a.i. = ad interim = waarnemend a.i. = ad interim = waarnemend
 • การออกเสียง : shampooën & shampoode & geshampood shampooën & shampoode & geshampood
 • การออกเสียง : brainwashen & brainwashte & gebrainwasht brainwashen & brainwashte & gebrainwasht
 • การออกเสียง : flashen & flashte & geflasht flashen & flashte & geflasht
 • การออกเสียง : bashen & bashte & gebasht bashen & bashte & gebasht
 • การออกเสียง : passen & passte & gepasst passen & passte & gepasst
 • การออกเสียง : tossen & tosste & getosst tossen & tosste & getosst
 • การออกเสียง : appen & appte & geappt appen & appte & geappt
 • การออกเสียง : hekelen hekelen
 • การออกเสียง : verkolen verkolen
 • การออกเสียง : wildpoepen wildpoepen
 • การออกเสียง : tuffen tuffen
 • การออกเสียง : kribbebijten kribbebijten
 • การออกเสียง : ontprikkelen ontprikkelen
 • การออกเสียง : wegmoffelen wegmoffelen
 • การออกเสียง : ronken ronken
 • การออกเสียง : magneetvissen magneetvissen
 • การออกเสียง : poepruimen poepruimen
 • การออกเสียง : uitnutten uitnutten
 • การออกเสียง : beeldbankieren beeldbankieren
 • การออกเสียง : poedercoaten poedercoaten
 • การออกเสียง : gnuiven gnuiven
 • การออกเสียง : uitklokken uitklokken
 • การออกเสียง : verlustigen verlustigen
 • การออกเสียง : vermaken vermaken
 • การออกเสียง : verdiverteren verdiverteren
 • การออกเสียง : kelderen kelderen
 • การออกเสียง : kaaibanden kaaibanden
 • การออกเสียง : bandkaaien bandkaaien
 • การออกเสียง : opdirken opdirken
 • การออกเสียง : verschalken verschalken
 • การออกเสียง : survivallen survivallen
 • การออกเสียง : larderen larderen
 • การออกเสียง : Misrekenen Misrekenen
 • การออกเสียง : meewerken meewerken
 • การออกเสียง : mislezen mislezen
 • การออกเสียง : meewillen meewillen
 • การออกเสียง : mislopen mislopen
 • การออกเสียง : Meevoeren Meevoeren
 • การออกเสียง : misgaan misgaan
 • การออกเสียง : meezeilen meezeilen
 • การออกเสียง : misraden misraden
 • การออกเสียง : Meevragen Meevragen
 • การออกเสียง : misgokken misgokken
 • การออกเสียง : meezingen meezingen
 • การออกเสียง : meewaaien meewaaien
 • การออกเสียง : Misgooien Misgooien
 • การออกเสียง : Meezitten Meezitten
 • การออกเสียง : Meewassen Meewassen
 • การออกเสียง : misgrijpen misgrijpen
 • การออกเสียง : meewegen meewegen
 • การออกเสียง : miskleunen miskleunen
 • การออกเสียง : MEEVERZEKEREN MEEVERZEKEREN
 • การออกเสียง : Meevliegen Meevliegen
 • การออกเสียง : meetronen meetronen
 • การออกเสียง : meevallen meevallen
 • การออกเสียง : Meevaren Meevaren
 • การออกเสียง : Meetikken Meetikken
 • การออกเสียง : meesleuren meesleuren
 • การออกเสียง : meetrekken meetrekken
 • การออกเสียง : meespelen meespelen
 • การออกเสียง : Meetrillen Meetrillen
 • การออกเสียง : meestemmen meestemmen
 • การออกเสียง : Meestromen Meestromen
 • การออกเสียง : Meesturen Meesturen
 • การออกเสียง : meetellen meetellen
 • การออกเสียง : meeslepen meeslepen
 • การออกเสียง : meepraten meepraten
 • การออกเสียง : meeregeren meeregeren
 • การออกเสียง : Meereizen Meereizen
 • การออกเสียง : Meeneuriën Meeneuriën
 • การออกเสียง : meerijden meerijden
 • การออกเสียง : meeondertekenen meeondertekenen
 • การออกเสียง : meeroken meeroken
 • การออกเสียง : Meepakken Meepakken
 • การออกเสียง : Meeslaan Meeslaan
 • การออกเสียง : meepikken meepikken
 • การออกเสียง : Meeleven Meeleven
 • การออกเสียง : meemaken meemaken
 • การออกเสียง : meelezen meelezen
 • การออกเสียง : meenemen meenemen
 • การออกเสียง : meeliften meeliften
 • การออกเสียง : Meelijwekken Meelijwekken
 • การออกเสียง : Meelokken Meelokken
 • การออกเสียง : meelopen meelopen
 • การออกเสียง : meeluisteren meeluisteren
 • การออกเสียง : meehelpen meehelpen
 • การออกเสียง : Meekijken Meekijken
 • การออกเสียง : Meekoken Meekoken
 • การออกเสียง : meekomen meekomen
 • การออกเสียง : meekrijgen meekrijgen
 • การออกเสียง : Meelachen Meelachen
 • การออกเสียง : Meehebben Meehebben
 • การออกเสียง : meefietsen meefietsen
 • การออกเสียง : meegaan meegaan
 • การออกเสียง : meegeven meegeven
 • การออกเสียง : Meegrissen Meegrissen
 • การออกเสียง : Meedrinken Meedrinken
 • การออกเสียง : meedingen meedingen