ภาษา:

ภาษาดัตช์

[nl]

กลับไปยังภาษาดัตช์

หมวดหมู่: werkwoorden

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwerkwoorden

 • การออกเสียง : maken maken
 • การออกเสียง : spreken spreken
 • การออกเสียง : vrijpleiten vrijpleiten
 • การออกเสียง : verspanen verspanen
 • การออกเสียง : opknappen opknappen
 • การออกเสียง : vervallen vervallen
 • การออกเสียง : uitbetalen uitbetalen
 • การออกเสียง : wapperen wapperen
 • การออกเสียง : indammen indammen
 • การออกเสียง : natafelen natafelen
 • การออกเสียง : na-apen na-apen
 • การออกเสียง : ontmoeten ontmoeten
 • การออกเสียง : budgetteren budgetteren
 • การออกเสียง : koekeloeren koekeloeren
 • การออกเสียง : rechtvaardigen rechtvaardigen
 • การออกเสียง : wonen wonen
 • การออกเสียง : twerken twerken
 • การออกเสียง : decanteren decanteren
 • การออกเสียง : ontwaren ontwaren
 • การออกเสียง : neerschieten neerschieten
 • การออกเสียง : sjoemelen sjoemelen
 • การออกเสียง : composteren composteren
 • การออกเสียง : wegbonjouren wegbonjouren
 • การออกเสียง : restitueren restitueren
 • การออกเสียง : zoemen zoemen
 • การออกเสียง : overhellen overhellen
 • การออกเสียง : doppen doppen
 • การออกเสียง : klussen klussen
 • การออกเสียง : kwetteren kwetteren
 • การออกเสียง : schrappen schrappen
 • การออกเสียง : fermenteren fermenteren
 • การออกเสียง : praten praten
 • การออกเสียง : kalibreren kalibreren
 • การออกเสียง : structureren structureren
 • การออกเสียง : naslaan naslaan
 • การออกเสียง : beëindigen beëindigen
 • การออกเสียง : afstruinen afstruinen
 • การออกเสียง : overdrijven overdrijven
 • การออกเสียง : verzanden verzanden
 • การออกเสียง : tentoonspreiden tentoonspreiden
 • การออกเสียง : spijkerpoepen spijkerpoepen
 • การออกเสียง : overwinteren overwinteren
 • การออกเสียง : galopperen galopperen
 • การออกเสียง : versoepelen versoepelen
 • การออกเสียง : verdagen verdagen
 • การออกเสียง : centrifugeren centrifugeren
 • การออกเสียง : dauwtrappen dauwtrappen
 • การออกเสียง : solliciteren solliciteren
 • การออกเสียง : samendrommen samendrommen
 • การออกเสียง : gekscheren gekscheren
 • การออกเสียง : skûtsjesilen skûtsjesilen
 • การออกเสียง : barbecueën barbecueën
 • การออกเสียง : koekhappen koekhappen
 • การออกเสียง : multitasken multitasken
 • การออกเสียง : ringen ringen
 • การออกเสียง : transcriberen transcriberen
 • การออกเสียง : volschijten volschijten
 • การออกเสียง : googelen googelen
 • การออกเสียง : klooien klooien
 • การออกเสียง : maximaliseren maximaliseren
 • การออกเสียง : compliment compliment
 • การออกเสียง : nuttigen nuttigen
 • การออกเสียง : meefietsen meefietsen
 • การออกเสียง : sprenkelen sprenkelen
 • การออกเสียง : meetrekken meetrekken
 • การออกเสียง : doorslijpen doorslijpen
 • การออกเสียง : conditioneren conditioneren
 • การออกเสียง : termineren termineren
 • การออกเสียง : verslijten verslijten
 • การออกเสียง : samendrijven samendrijven
 • การออกเสียง : verchristelijken verchristelijken
 • การออกเสียง : omvoeren omvoeren
 • การออกเสียง : boezemfibrilleren boezemfibrilleren
 • การออกเสียง : Kitesurfen Kitesurfen
 • การออกเสียง : omvlieden omvlieden
 • การออกเสียง : verorberen verorberen
 • การออกเสียง : stenigen stenigen
 • การออกเสียง : epateren epateren
 • การออกเสียง : doedelen doedelen
 • การออกเสียง : afboorden afboorden
 • การออกเสียง : modereren modereren
 • การออกเสียง : sportklimmen sportklimmen
 • การออกเสียง : koeknuffelen koeknuffelen
 • การออกเสียง : verzachten verzachten
 • การออกเสียง : twijnen twijnen
 • การออกเสียง : weggaan weggaan
 • การออกเสียง : grimeren grimeren
 • การออกเสียง : ovuleren ovuleren
 • การออกเสียง : demarqueren demarqueren
 • การออกเสียง : terugwaterpassen terugwaterpassen
 • การออกเสียง : verspreiden verspreiden
 • การออกเสียง : ontvallen ontvallen
 • การออกเสียง : samendrukken samendrukken
 • การออกเสียง : eken eken
 • การออกเสียง : tijgeren tijgeren
 • การออกเสียง : coördineren coördineren
 • การออกเสียง : gedeletet gedeletet
 • การออกเสียง : uitharden uitharden
 • การออกเสียง : narcotiseren narcotiseren
 • การออกเสียง : wegcijferen wegcijferen