ภาษา:

ดัตช์

[nl]

กลับไปยัง ดัตช์

 • การออกเสียงคำว่า grote lisdodde grote lisdodde
 • การออกเสียงคำว่า zwanenbloem zwanenbloem
 • การออกเสียงคำว่า veenwortel veenwortel
 • การออกเสียงคำว่า gele plomp gele plomp
 • การออกเสียงคำว่า waterdrieblad waterdrieblad
 • การออกเสียงคำว่า wolfspoot wolfspoot
 • การออกเสียงคำว่า engels gras engels gras
 • การออกเสียงคำว่า verspreidbladig goudveil verspreidbladig goudveil
 • การออกเสียงคำว่า zeeraket zeeraket
 • การออกเสียงคำว่า bitterzoet bitterzoet
 • การออกเสียงคำว่า zeeweegbree zeeweegbree
 • การออกเสียงคำว่า aarvederkruid aarvederkruid
 • การออกเสียงคำว่า blaasjeskruid blaasjeskruid
 • การออกเสียงคำว่า gele hoornpapaver gele hoornpapaver
 • การออกเสียงคำว่า zeekool zeekool
 • การออกเสียงคำว่า hertshoornweegbree hertshoornweegbree
 • การออกเสียงคำว่า watermunt watermunt
 • การออกเสียงคำว่า harig wilgeroosje harig wilgeroosje
 • การออกเสียงคำว่า melisse melisse
 • การออกเสียงคำว่า veenbes veenbes
 • การออกเสียงคำว่า eenbes eenbes
 • การออกเสียงคำว่า gagel gagel
 • การออกเสียงคำว่า veenmos veenmos
 • การออกเสียงคำว่า maskerbloem maskerbloem
 • การออกเสียงคำว่า valeriaan valeriaan
 • การออกเสียงคำว่า kattestaart kattestaart
 • การออกเสียงคำว่า moerasvergeetmenietje moerasvergeetmenietje
 • การออกเสียงคำว่า engelwortel engelwortel
 • การออกเสียงคำว่า dotterbloem dotterbloem
 • การออกเสียงคำว่า moerasandoorn moerasandoorn