ภาษา:

ดัตช์

[nl]

กลับไปยัง ดัตช์

 • การออกเสียงคำว่า trein trein
 • การออกเสียงคำว่า Gijs Gijs
 • การออกเสียงคำว่า hoi hoi
 • การออกเสียงคำว่า Jeroen Jeroen
 • การออกเสียงคำว่า donker donker
 • การออกเสียงคำว่า broek broek
 • การออกเสียงคำว่า krul krul
 • การออกเสียงคำว่า Rembrandt Rembrandt
 • การออกเสียงคำว่า Koen Koen
 • การออกเสียงคำว่า Gerard Gerard
 • การออกเสียงคำว่า kaper kaper
 • การออกเสียงคำว่า geer geer
 • การออกเสียงคำว่า Houten Houten
 • การออกเสียงคำว่า Marijke Marijke
 • การออกเสียงคำว่า juli juli
 • การออกเสียงคำว่า baas baas
 • การออกเสียงคำว่า januari januari
 • การออกเสียงคำว่า Hoekstra Hoekstra
 • การออกเสียงคำว่า al al
 • การออกเสียงคำว่า Natalie Du Toit Natalie Du Toit
 • การออกเสียงคำว่า rotgans rotgans
 • การออกเสียงคำว่า Borstel Borstel
 • การออกเสียงคำว่า Jonathan Jonathan
 • การออกเสียงคำว่า Jeremias Jeremias
 • การออกเสียงคำว่า Erasmus Erasmus
 • การออกเสียงคำว่า Jan Jan
 • การออกเสียงคำว่า steen steen
 • การออกเสียงคำว่า Cees Cees
 • การออกเสียงคำว่า Saartje Saartje
 • การออกเสียงคำว่า Anneke Anneke