ภาษา:

ดัตช์

[nl]

กลับไปยัง ดัตช์

 • การออกเสียงคำว่า dowmetaal dowmetaal
 • การออกเสียงคำว่า argentaan argentaan
 • การออกเสียงคำว่า goudbrons goudbrons
 • การออกเสียงคำว่า alfenide alfenide
 • การออกเสียงคำว่า zinkerts zinkerts
 • การออกเสียงคำว่า automatenstaal automatenstaal
 • การออกเสียงคำว่า melaniet melaniet
 • การออกเสียงคำว่า wolfraam wolfraam
 • การออกเสียงคำว่า carussiet carussiet
 • การออกเสียงคำว่า tallium tallium
 • การออกเสียงคำว่า geelkoper geelkoper
 • การออกเสียงคำว่า zinklood zinklood
 • การออกเสียงคำว่า lanthaan lanthaan
 • การออกเสียงคำว่า halfgoud halfgoud
 • การออกเสียงคำว่า semilor semilor
 • การออกเสียงคำว่า pinsbek pinsbek
 • การออกเสียงคำว่า spinsbek spinsbek
 • การออกเสียงคำว่า tinbrons tinbrons
 • การออกเสียงคำว่า hardijzer hardijzer
 • การออกเสียงคำว่า tantaal tantaal
 • การออกเสียงคำว่า aluminiumbrons aluminiumbrons
 • การออกเสียงคำว่า gietijzer gietijzer
 • การออกเสียงคำว่า blik blik
 • การออกเสียงคำว่า oreid oreid
 • การออกเสียงคำว่า latoen latoen
 • การออกเสียงคำว่า monel monel
 • การออกเสียงคำว่า widia widia
 • การออกเสียงคำว่า brons brons
 • การออกเสียงคำว่า titaan titaan
 • การออกเสียงคำว่า bergtin bergtin