ภาษา:

ดัตช์

[nl]

กลับไปยัง ดัตช์

 • การออกเสียงคำว่า wrang wrang
 • การออกเสียงคำว่า extravert extravert
 • การออกเสียงคำว่า teer teer
 • การออกเสียงคำว่า spilziek spilziek
 • การออกเสียงคำว่า achterdocht achterdocht
 • การออกเสียงคำว่า grootheidswaanzin grootheidswaanzin
 • การออกเสียงคำว่า introvert introvert
 • การออกเสียงคำว่า dwangmatig dwangmatig
 • การออกเสียงคำว่า onhandig onhandig
 • การออกเสียงคำว่า fameus fameus
 • การออกเสียงคำว่า puur puur
 • การออกเสียงคำว่า handig handig
 • การออกเสียงคำว่า notoir notoir
 • การออกเสียงคำว่า opschepperig opschepperig
 • การออกเสียงคำว่า religieus religieus
 • การออกเสียงคำว่า impulsief impulsief
 • การออกเสียงคำว่า beroemd beroemd
 • การออกเสียงคำว่า hebzuchtig hebzuchtig
 • การออกเสียงคำว่า onbekommerd onbekommerd
 • การออกเสียงคำว่า achteloos achteloos
 • การออกเสียงคำว่า zorgeloos zorgeloos
 • การออกเสียงคำว่า inhalig inhalig
 • การออกเสียงคำว่า berucht berucht
 • การออกเสียงคำว่า excentriek excentriek
 • การออกเสียงคำว่า argeloos argeloos
 • การออกเสียงคำว่า geagiteerd geagiteerd
 • การออกเสียงคำว่า opgewonden opgewonden
 • การออกเสียงคำว่า vrijgevig vrijgevig
 • การออกเสียงคำว่า slordig slordig
 • การออกเสียงคำว่า creatief creatief