ภาษา:

ดัตช์

[nl]

กลับไปยัง ดัตช์

 • การออกเสียงคำว่า aards aards
 • การออกเสียงคำว่า achteloos achteloos
 • การออกเสียงคำว่า argeloos argeloos
 • การออกเสียงคำว่า armoedig armoedig
 • การออกเสียงคำว่า armzalig armzalig
 • การออกเสียงคำว่า Aziatisch Aziatisch
 • การออกเสียงคำว่า beroemd beroemd
 • การออกเสียงคำว่า berucht berucht
 • การออกเสียงคำว่า boring boring
 • การออกเสียงคำว่า broos broos
 • การออกเสียงคำว่า chaotisch chaotisch
 • การออกเสียงคำว่า conservatief conservatief
 • การออกเสียงคำว่า conventioneel conventioneel
 • การออกเสียงคำว่า creatief creatief
 • การออกเสียงคำว่า cryptisch cryptisch
 • การออกเสียงคำว่า cynisch cynisch
 • การออกเสียงคำว่า deerniswekkend deerniswekkend
 • การออกเสียงคำว่า delicaat delicaat
 • การออกเสียงคำว่า doelgericht doelgericht
 • การออกเสียงคำว่า doortrapt doortrapt
 • การออกเสียงคำว่า drab drab
 • การออกเสียงคำว่า dramatisch dramatisch
 • การออกเสียงคำว่า drammerig drammerig
 • การออกเสียงคำว่า dromerig dromerig
 • การออกเสียงคำว่า dwangmatig dwangmatig
 • การออกเสียงคำว่า eigengereid eigengereid
 • การออกเสียงคำว่า eigenzinnig eigenzinnig
 • การออกเสียงคำว่า essentieel essentieel
 • การออกเสียงคำว่า evenwichtig evenwichtig
 • การออกเสียงคำว่า excentriek excentriek