ภาษา:

ภาษาดัตช์

[nl]

กลับไปยังภาษาดัตช์

หมวดหมู่: birds

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbirds

 • การออกเสียง : albatros albatros
 • การออกเสียง : kiwi kiwi
 • การออกเสียง : kos kos
 • การออกเสียง : sas sas
 • การออกเสียง : Syrinx Syrinx
 • การออกเสียง : Robin Robin
 • การออกเสียง : zwaan zwaan
 • การออกเสียง : dodo dodo
 • การออกเสียง : blauwe reiger blauwe reiger
 • การออกเสียง : ganzerik ganzerik
 • การออกเสียง : pluimvee pluimvee
 • การออกเสียง : flamingo flamingo
 • การออกเสียง : Standvogel Standvogel
 • การออกเสียง : kookaburra kookaburra
 • การออกเสียง : sterna sterna
 • การออกเสียง : gander gander
 • การออกเสียง : drop drop
 • การออกเสียง : bokje bokje
 • การออกเสียง : rosse grutto rosse grutto
 • การออกเสียง : Temmincks strandloper Temmincks strandloper
 • การออกเสียง : drieteenstrandloper drieteenstrandloper
 • การออกเสียง : kemphaan kemphaan
 • การออกเสียง : zilverplevier zilverplevier
 • การออกเสียง : morinelplevier morinelplevier
 • การออกเสียง : krombekstrandloper krombekstrandloper
 • การออกเสียง : kievit kievit
 • การออกเสียง : strandplevier strandplevier
 • การออกเสียง : grutto grutto
 • การออกเสียง : bonte strandloper bonte strandloper
 • การออกเสียง : poelsnip poelsnip
 • การออกเสียง : sporenkievit sporenkievit
 • การออกเสียง : watersnip watersnip
 • การออกเสียง : kanoetstrandloper kanoetstrandloper
 • การออกเสียง : houtsnip houtsnip
 • การออกเสียง : paarse strandloper paarse strandloper
 • การออกเสียง : regenwulp regenwulp
 • การออกเสียง : wulp wulp
 • การออกเสียง : goudplevier goudplevier
 • การออกเสียง : kleine strandloper kleine strandloper
 • การออกเสียง : Kaspische plevier Kaspische plevier
 • การออกเสียง : breedbekstrandloper breedbekstrandloper
 • การออกเสียง : tureluur tureluur
 • การออกเสียง : zwarte ruiter zwarte ruiter
 • การออกเสียง : kluut kluut
 • การออกเสียง : bontbekplevier bontbekplevier
 • การออกเสียง : kleine plevier kleine plevier
 • การออกเสียง : steppevorkstaartplevier steppevorkstaartplevier
 • การออกเสียง : vorkstaartplevier vorkstaartplevier
 • การออกเสียง : monniksgier monniksgier
 • การออกเสียง : zwarte wouw zwarte wouw
 • การออกเสียง : hazelhoen hazelhoen
 • การออกเสียง : waterhoen waterhoen
 • การออกเสียง : barnevelder barnevelder
 • การออกเสียง : rode wouw rode wouw
 • การออกเสียง : bruine kiekendief bruine kiekendief
 • การออกเสียง : oehoe oehoe
 • การออกเสียง : scholekster scholekster
 • การออกเสียง : emoe emoe
 • การออกเสียง : steltkluut steltkluut
 • การออกเสียง : knobbelmeerkoet knobbelmeerkoet
 • การออกเสียง : toekan toekan
 • การออกเสียง : hoen hoen
 • การออกเสียง : sperwer sperwer
 • การออกเสียง : waterral waterral
 • การออกเสียง : bastaardarend bastaardarend
 • การออกเสียง : lorre lorre
 • การออกเสียง : buizerd buizerd
 • การออกเสียง : korhoen korhoen
 • การออกเสียง : oeloe oeloe
 • การออกเสียง : schreeuwarend schreeuwarend
 • การออกเสียง : alpensneeuwhoen alpensneeuwhoen
 • การออกเสียง : fazant fazant
 • การออกเสียง : jufferkraanvogel jufferkraanvogel
 • การออกเสียง : kwartel kwartel
 • การออกเสียง : steltloper steltloper
 • การออกเสียง : grijze wouw grijze wouw
 • การออกเสียง : hoender hoender
 • การออกเสียง : batterijkip batterijkip
 • การออกเสียง : gestreepte vechtkwartel gestreepte vechtkwartel
 • การออกเสียง : struisvogel struisvogel
 • การออกเสียง : haan haan
 • การออกเสียง : slangearend slangearend
 • การออกเสียง : visarend visarend
 • การออกเสียง : arendbuizerd arendbuizerd
 • การออกเสียง : kwartelkoning kwartelkoning
 • การออกเสียง : steppearend steppearend
 • การออกเสียง : boomvalk boomvalk
 • การออกเสียง : ruigpootbuizerd ruigpootbuizerd
 • การออกเสียง : torenvalk torenvalk
 • การออกเสียง : giervalk giervalk
 • การออกเสียง : meerkoet meerkoet
 • การออกเสียง : kraanvogel kraanvogel
 • การออกเสียง : slechtvalk slechtvalk
 • การออกเสียง : auerhoen auerhoen
 • การออกเสียง : kapoen kapoen
 • การออกเสียง : lammergier lammergier
 • การออกเสียง : steppekiekendief steppekiekendief
 • การออกเสียง : koet koet
 • การออกเสียง : sakervalk sakervalk
 • การออกเสียง : trap trap