ภาษา:

ภาษาดัตช์

[nl]

กลับไปยังภาษาดัตช์

หมวดหมู่: birds

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbirds

 • การออกเสียง : kwak kwak
 • การออกเสียง : Robin Robin
 • การออกเสียง : slechtvalk slechtvalk
 • การออกเสียง : krakeend krakeend
 • การออกเสียง : ooievaar ooievaar
 • การออกเสียง : ijsduiker ijsduiker
 • การออกเสียง : haan haan
 • การออกเสียง : drop drop
 • การออกเสียง : valkparkiet valkparkiet
 • การออกเสียง : kievit kievit
 • การออกเสียง : sakervalk sakervalk
 • การออกเสียง : kuifduiker kuifduiker
 • การออกเสียง : parelduiker parelduiker
 • การออกเสียง : gander gander
 • การออกเสียง : lannervalk lannervalk
 • การออกเสียง : buizerd buizerd
 • การออกเสียง : rotgans rotgans
 • การออกเสียง : nonnetje nonnetje
 • การออกเสียง : torenvalk torenvalk
 • การออกเสียง : flamingo flamingo
 • การออกเสียง : geoorde fuut geoorde fuut
 • การออกเสียง : paarse strandloper paarse strandloper
 • การออกเสียง : lammergier lammergier
 • การออกเสียง : zwaan zwaan
 • การออกเสียง : Jan-van-Gent Jan-van-Gent
 • การออกเสียง : trap trap
 • การออกเสียง : Zwarte Zee-eend Zwarte Zee-eend
 • การออกเสียง : Temmincks strandloper Temmincks strandloper
 • การออกเสียง : barnevelder barnevelder
 • การออกเสียง : dodo dodo
 • การออกเสียง : wilde eend wilde eend
 • การออกเสียง : brilduiker brilduiker
 • การออกเสียง : kwartelkoning kwartelkoning
 • การออกเสียง : struisvogel struisvogel
 • การออกเสียง : grondeleend grondeleend
 • การออกเสียง : Noordse stormvogel Noordse stormvogel
 • การออกเสียง : pluimvee pluimvee
 • การออกเสียง : middelste zaagbek middelste zaagbek
 • การออกเสียง : hoen hoen
 • การออกเสียง : Kaspische plevier Kaspische plevier
 • การออกเสียง : waterhoen waterhoen
 • การออกเสียง : zomertaling zomertaling
 • การออกเสียง : ralreiger ralreiger
 • การออกเสียง : ral ral
 • การออกเสียง : sporenkievit sporenkievit
 • การออกเสียง : steppearend steppearend
 • การออกเสียง : watersnip watersnip
 • การออกเสียง : legkip legkip
 • การออกเสียง : hazelhoen hazelhoen
 • การออกเสียง : Eleonora's valk Eleonora's valk
 • การออกเสียง : sas sas
 • การออกเสียง : korhoen korhoen
 • การออกเสียง : grasparkiet grasparkiet
 • การออกเสียง : schreeuwarend schreeuwarend
 • การออกเสียง : kleine strandloper kleine strandloper
 • การออกเสียง : jufferkraanvogel jufferkraanvogel
 • การออกเสียง : alpensneeuwhoen alpensneeuwhoen
 • การออกเสียง : steltloper steltloper
 • การออกเสียง : morinelplevier morinelplevier
 • การออกเสียง : koningseider koningseider
 • การออกเสียง : kleine plevier kleine plevier
 • การออกเสียง : kuifaalscholver kuifaalscholver
 • การออกเสียง : roodstaart roodstaart
 • การออกเสียง : koet koet
 • การออกเสียง : taling taling
 • การออกเสียง : grote pijlstormvogel grote pijlstormvogel
 • การออกเสียง : grote zilverreiger grote zilverreiger
 • การออกเสียง : roze pelikaan roze pelikaan
 • การออกเสียง : auerhoen auerhoen
 • การออกเสียง : purperkoet purperkoet
 • การออกเสียง : geelsnavelduiker geelsnavelduiker
 • การออกเสียง : eidereend eidereend
 • การออกเสียง : stormvogeltje stormvogeltje
 • การออกเสียง : keizerarend keizerarend
 • การออกเสียง : giervalk giervalk
 • การออกเสียง : tafeleend tafeleend
 • การออกเสียง : brandgans brandgans
 • การออกเสียง : witkopeend witkopeend
 • การออกเสียง : slobeend slobeend
 • การออกเสียง : ijseend ijseend
 • การออกเสียง : poelsnip poelsnip
 • การออกเสียง : steltkluut steltkluut
 • การออกเสียง : oeloe oeloe
 • การออกเสียง : aasgier aasgier
 • การออกเสียง : moerassneeuwhoen moerassneeuwhoen
 • การออกเสียง : blauwfazant blauwfazant
 • การออกเสียง : yelkouanpijlstormvogel yelkouanpijlstormvogel
 • การออกเสียง : tureluur tureluur
 • การออกเสียง : zwarte ibis zwarte ibis
 • การออกเสียง : dodaars dodaars
 • การออกเสียง : balkansperwer balkansperwer
 • การออกเสียง : roodhalsfuut roodhalsfuut
 • การออกเสียง : visarend visarend
 • การออกเสียง : gestreepte vechtkwartel gestreepte vechtkwartel
 • การออกเสียง : monniksgier monniksgier
 • การออกเสียง : grutto grutto
 • การออกเสียง : steenarend steenarend
 • การออกเสียง : roodpootvalk roodpootvalk
 • การออกเสียง : smelleken smelleken
 • การออกเสียง : Canadese gans Canadese gans