ภาษา:

ดัตช์

[nl]

กลับไปยัง ดัตช์

 • การออกเสียงคำว่า opaque opaque
 • การออกเสียงคำว่า eminent eminent
 • การออกเสียงคำว่า twee twee
 • การออกเสียงคำว่า best best
 • การออกเสียงคำว่า back back
 • การออกเสียงคำว่า clean clean
 • การออกเสียงคำว่า last last
 • การออกเสียงคำว่า grand grand
 • การออกเสียงคำว่า in in
 • การออกเสียงคำว่า awesome awesome
 • การออกเสียงคำว่า warm warm
 • การออกเสียงคำว่า afrikaans afrikaans
 • การออกเสียงคำว่า sure sure
 • การออกเสียงคำว่า pure pure
 • การออกเสียงคำว่า fair fair
 • การออกเสียงคำว่า brief brief
 • การออกเสียงคำว่า diverse diverse
 • การออกเสียงคำว่า vehement vehement
 • การออกเสียงคำว่า plausibel plausibel
 • การออกเสียงคำว่า grave grave
 • การออกเสียงคำว่า bizarre bizarre
 • การออกเสียงคำว่า pink pink
 • การออกเสียงคำว่า boost boost
 • การออกเสียงคำว่า pointe pointe
 • การออกเสียงคำว่า absurd absurd
 • การออกเสียงคำว่า perfect perfect
 • การออกเสียงคำว่า amateur amateur
 • การออกเสียงคำว่า uitstekend uitstekend
 • การออกเสียงคำว่า sex sex
 • การออกเสียงคำว่า wet wet