ภาษา:

Low German

[nds]

กลับไปยังLow German

หมวดหมู่: birds

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbirds

 • การออกเสียง : stork stork
 • การออกเสียง : Braakvagel Braakvagel
 • การออกเสียง : Schacker Schacker
 • การออกเสียง : Wüppsteert Wüppsteert
 • การออกเสียง : Ganter Ganter
 • การออกเสียง : Kolüten Kolüten
 • การออกเสียง : Barkhähn Barkhähn
 • การออกเสียง : Geelackermann Geelackermann
 • การออกเสียง : raven raven
 • การออกเสียง : havik havik
 • การออกเสียง : Kolüüt Kolüüt
 • การออกเสียง : Ackermanntje Ackermanntje
 • การออกเสียง : Braaktüter Braaktüter
 • การออกเสียง : Draußel Draußel
 • การออกเสียง : Haverblarr Haverblarr
 • การออกเสียง : Dohl Dohl
 • การออกเสียง : auk auk
 • การออกเสียง : Krickelkreih Krickelkreih
 • การออกเสียง : Himmelzeeg Himmelzeeg
 • การออกเสียง : Blauackermann Blauackermann
 • การออกเสียง : Güütvagel Güütvagel
 • การออกเสียง : Himmelzegen Himmelzegen
 • การออกเสียง : Drooßel Drooßel