ภาษา:

เนโปลิตัน

[nap]

กลับไปยัง เนโปลิตัน

 • การออกเสียงคำว่า porta porta
 • การออกเสียงคำว่า ca ca
 • การออกเสียงคำว่า dice dice
 • การออกเสียงคำว่า scale scale
 • การออกเสียงคำว่า truvato truvato
 • การออกเสียงคำว่า destine destine
 • การออกเสียงคำว่า scetato scetato
 • การออกเสียงคำว่า Gira Gira
 • การออกเสียงคำว่า cummenzà cummenzà
 • การออกเสียงคำว่า abbandunà abbandunà
 • การออกเสียงคำว่า arricurdà arricurdà
 • การออกเสียงคำว่า cummannà cummannà
 • การออกเสียงคำว่า cità cità
 • การออกเสียงคำว่า capì capì
 • การออกเสียงคำว่า campà campà
 • การออกเสียงคำว่า durmì durmì
 • การออกเสียงคำว่า deposetà deposetà
 • การออกเสียงคำว่า duminà duminà
 • การออกเสียงคำว่า dimannà dimannà
 • การออกเสียงคำว่า devacà devacà
 • การออกเสียงคำว่า accio accio
 • การออกเสียงคำว่า accirere accirere
 • การออกเสียงคำว่า abbià abbià
 • การออกเสียงคำว่า amà amà
 • การออกเสียงคำว่า attaccà attaccà
 • การออกเสียงคำว่า carè carè
 • การออกเสียงคำว่า abballà abballà
 • การออกเสียงคำว่า avé paura avé paura
 • การออกเสียงคำว่า bussà bussà
 • การออกเสียงคำว่า allazzà allazzà