ภาษา:

ภาษาหมิ่นใต้

[nan]

กลับไปยังภาษาหมิ่นใต้

หมวดหมู่: 粵語文字(簡體)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง粵語文字(簡體)

 • การออกเสียง : 大
 • การออกเสียง : 重
 • การออกเสียง : 系
 • การออกเสียง : 地
 • การออกเสียง : 文
 • การออกเสียง : 定
 • การออกเสียง : 晏
 • การออกเสียง : 蛤
 • การออกเสียง : 摺
 • การออกเสียง : 惜
 • การออกเสียง : 浮
 • การออกเสียง : 恨
 • การออกเสียง : 点
 • การออกเสียง : 照
 • การออกเสียง : 紧
 • การออกเสียง : 刮
 • การออกเสียง : 降
 • การออกเสียง : 损
 • การออกเสียง : 听
 • การออกเสียง : 禁
 • การออกเสียง : 晾
 • การออกเสียง : 喊
 • การออกเสียง : 睇
 • การออกเสียง : 抱
 • การออกเสียง : 伏
 • การออกเสียง : 埕