ภาษา:

ภาษามลายู

[ms]

กลับไปยังภาษามลายู

หมวดหมู่: verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียง : air air
 • การออกเสียง : anda anda
 • การออกเสียง : jumpa jumpa
 • การออกเสียง : jet jet
 • การออกเสียง : tolong tolong
 • การออกเสียง : beg beg
 • การออกเสียง : besar besar
 • การออกเสียง : Kering Kering
 • การออกเสียง : harap harap
 • การออกเสียง : rasa rasa
 • การออกเสียง : masa masa
 • การออกเสียง : berak berak
 • การออกเสียง : jem jem