ภาษา:

มลายู

[ms]

กลับไปยัง มลายู

  • การออกเสียงคำว่า Kering Kering
  • การออกเสียงคำว่า air air
  • การออกเสียงคำว่า tolong tolong
  • การออกเสียงคำว่า besar besar
  • การออกเสียงคำว่า berak berak
  • การออกเสียงคำว่า jet jet
  • การออกเสียงคำว่า harap harap
  • การออกเสียงคำว่า beg beg
  • การออกเสียงคำว่า anda anda
  • การออกเสียงคำว่า jumpa jumpa