ภาษา:

ภาษามลายู

[ms]

กลับไปยังภาษามลายู

หมวดหมู่: names

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnames

 • การออกเสียง : abdi abdi
 • การออกเสียง : apa apa
 • การออกเสียง : asma asma
 • การออกเสียง : baki baki
 • การออกเสียง : batu batu
 • การออกเสียง : beca beca
 • การออกเสียง : Berat Berat
 • การออกเสียง : beri beri
 • การออกเสียง : betik betik
 • การออกเสียง : budak budak
 • การออกเสียง : buruk buruk
 • การออกเสียง : canda canda
 • การออกเสียง : cuci cuci
 • การออกเสียง : dara dara
 • การออกเสียง : feri feri
 • การออกเสียง : fikir fikir
 • การออกเสียง : garu garu
 • การออกเสียง : hitam hitam
 • การออกเสียง : iklim iklim
 • การออกเสียง : inci inci
 • การออกเสียง : kala kala
 • การออกเสียง : kamar kamar
 • การออกเสียง : kamu kamu
 • การออกเสียง : kasar kasar
 • การออกเสียง : kawan kawan
 • การออกเสียง : kaya kaya
 • การออกเสียง : kelnar kelnar
 • การออกเสียง : koyak koyak
 • การออกเสียง : leher leher
 • การออกเสียง : mahal mahal
 • การออกเสียง : nuri nuri
 • การออกเสียง : panas panas
 • การออกเสียง : pekak pekak
 • การออกเสียง : Razak Razak
 • การออกเสียง : satu satu
 • การออกเสียง : sudi sudi
 • การออกเสียง : suka suka
 • การออกเสียง : ular ular
 • การออกเสียง : umur umur