ภาษา:

มลายู

[ms]

กลับไปยัง มลายู

  • การออกเสียงคำว่า kawan kawan
  • การออกเสียงคำว่า mahal mahal
  • การออกเสียงคำว่า leher leher
  • การออกเสียงคำว่า garu garu
  • การออกเสียงคำว่า kelnar kelnar
  • การออกเสียงคำว่า panas panas
  • การออกเสียงคำว่า beca beca