ภาษา:

ภาษามลายู

[ms]

กลับไปยังภาษามลายู

หมวดหมู่: Malay

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงMalay

  • การออกเสียง : bodoh bodoh
  • การออกเสียง : spesifikasi spesifikasi
  • การออกเสียง : Ketupat Ketupat