ภาษา:

มลายู

[ms]

กลับไปยัง มลายู

  • การออกเสียงคำว่า akademi akademi
  • การออกเสียงคำว่า Sekolah Sekolah
  • การออกเสียงคำว่า guru guru
  • การออกเสียงคำว่า belajar belajar
  • การออกเสียงคำว่า kampus kampus