ภาษา:

ภาษามองโกเลีย

[mn]

กลับไปยังภาษามองโกเลีย

หมวดหมู่: Mongol

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงMongol