ภาษา:

มาลายาลัม

[ml]

กลับไปยัง มาลายาลัม

  • การออกเสียงคำว่า Punjab Punjab
  • การออกเสียงคำว่า Kerala Kerala
  • การออกเสียงคำว่า Pazhangalam Pazhangalam
  • การออกเสียงคำว่า Keralam Keralam