ภาษา:

ลอมบาร์ด

[lmo]

กลับไปยัง ลอมบาร์ด

หมวดหมู่: noun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoun

 • การออกเสียงคำว่า stupa stupa
 • การออกเสียงคำว่า lit lit
 • การออกเสียงคำว่า polenta polenta
 • การออกเสียงคำว่า gale gale
 • การออกเสียงคำว่า cinch cinch
 • การออกเสียงคำว่า chi chi
 • การออกเสียงคำว่า volt volt
 • การออกเสียงคำว่า oleander oleander
 • การออกเสียงคำว่า doer doer
 • การออกเสียงคำว่า Ela Ela
 • การออกเสียงคำว่า serc serc
 • การออกเสียงคำว่า cél cél
 • การออกเสียงคำว่า bandera bandera
 • การออกเสียงคำว่า chele chele
 • การออกเสียงคำว่า careta careta
 • การออกเสียงคำว่า clarinet clarinet
 • การออกเสียงคำว่า gate gate
 • การออกเสียงคำว่า artista artista
 • การออกเสียงคำว่า stal stal
 • การออกเสียงคำว่า bela bela
 • การออกเสียงคำว่า bügigatul bügigatul
 • การออกเสียงคำว่า moral moral
 • การออกเสียงคำว่า anarchia anarchia
 • การออกเสียงคำว่า Art Art
 • การออกเสียงคำว่า tarde tarde
 • การออกเสียงคำว่า amur amur
 • การออกเสียงคำว่า monel monel
 • การออกเสียงคำว่า alter alter
 • การออกเสียงคำว่า corp corp
 • การออกเสียงคำว่า bor bor
 • การออกเสียงคำว่า rana rana
 • การออกเสียงคำว่า strach strach
 • การออกเสียงคำว่า machine machine
 • การออกเสียงคำว่า Iga Iga
 • การออกเสียงคำว่า fort fort
 • การออกเสียงคำว่า Ania Ania
 • การออกเสียงคำว่า cota cota
 • การออกเสียงคำว่า caret caret
 • การออกเสียงคำว่า paste paste
 • การออกเสียงคำว่า ascensör ascensör
 • การออกเสียงคำว่า cornet cornet
 • การออกเสียงคำว่า caala caala
 • การออกเสียงคำว่า capital capital
 • การออกเสียงคำว่า cantilena cantilena
 • การออกเสียงคำว่า advent advent
 • การออกเสียงคำว่า vial vial
 • การออกเสียงคำว่า man man
 • การออกเสียงคำว่า os os
 • การออกเสียงคำว่า lata lata
 • การออกเสียงคำว่า serpent serpent
 • การออกเสียงคำว่า soch soch
 • การออกเสียงคำว่า pioegg pioegg
 • การออกเสียงคำว่า gote gote
 • การออกเสียงคำว่า tram tram
 • การออกเสียงคำว่า stela stela
 • การออกเสียงคำว่า liger liger
 • การออกเสียงคำว่า botànica botànica
 • การออกเสียงคำว่า sass sass
 • การออกเสียงคำว่า contrast contrast
 • การออกเสียงคำว่า pasta pasta
 • การออกเสียงคำว่า famiglia famiglia
 • การออกเสียงคำว่า canter canter
 • การออกเสียงคำว่า mister mister
 • การออกเสียงคำว่า Ida Ida
 • การออกเสียงคำว่า Talia Talia
 • การออกเสียงคำว่า catacomba catacomba
 • การออกเสียงคำว่า sett sett
 • การออกเสียงคำว่า vas vas
 • การออกเสียงคำว่า diamant diamant
 • การออกเสียงคำว่า tap tap
 • การออกเสียงคำว่า cet cet
 • การออกเสียงคำว่า làpis làpis
 • การออกเสียงคำว่า criticus criticus
 • การออกเสียงคำว่า Biba Biba
 • การออกเสียงคำว่า pont pont
 • การออกเสียงคำว่า insalata insalata
 • การออกเสียงคำว่า aca aca
 • การออกเสียงคำว่า Matt Matt
 • การออกเสียงคำว่า quest quest
 • การออกเสียงคำว่า ier ier
 • การออกเสียงคำว่า carabiner carabiner
 • การออกเสียงคำว่า Tata Tata
 • การออกเสียงคำว่า real real
 • การออกเสียงคำว่า sort sort
 • การออกเสียงคำว่า gat gat
 • การออกเสียงคำว่า baa baa
 • การออกเสียงคำว่า pan pan
 • การออกเสียงคำว่า cap cap
 • การออกเสียงคำว่า manzína manzína
 • การออกเสียงคำว่า can can
 • การออกเสียงคำว่า 12 12
 • การออกเสียงคำว่า car car
 • การออกเสียงคำว่า cel cel
 • การออกเสียงคำว่า complot complot
 • การออกเสียงคำว่า angel angel
 • การออกเสียงคำว่า 6 6
 • การออกเสียงคำว่า AI AI
 • การออกเสียงคำว่า cess cess
 • การออกเสียงคำว่า cica cica
 • การออกเสียงคำว่า ergot ergot