ภาษา:

ลอมบาร์ด

[lmo]

กลับไปยัง ลอมบาร์ด

 • การออกเสียงคำว่า Treì Treì
 • การออกเสียงคำว่า Treviöl Treviöl
 • การออกเสียงคำว่า Cüren Cüren
 • การออกเสียงคำว่า beita beita
 • การออกเสียงคำว่า Bré Bré
 • การออกเสียงคำว่า Ambier Ambier
 • การออกเสียงคำว่า sanga sanga
 • การออกเสียงคำว่า Luer Luer
 • การออกเสียงคำว่า Ultra 'l Col Ultra 'l Col
 • การออกเสียงคำว่า Vrera Vrera
 • การออกเสียงคำว่า Telgat Telgat
 • การออกเสียงคำว่า Rueta Rueta
 • การออกเสียงคำว่า roncola roncola
 • การออกเสียงคำว่า Predur Predur
 • การออกเสียงคำว่า Paladina Paladina
 • การออกเสียงคำว่า Nember Nember
 • การออกเสียงคำว่า Caruna Caruna
 • การออกเสียงคำว่า Bunat Sota Bunat Sota
 • การออกเสียงคำว่า Bunat Sura Bunat Sura
 • การออกเสียงคำว่า Brembila Brembila
 • การออกเสียงคำว่า Berben Berben
 • การออกเสียงคำว่า Cologn Cologn
 • การออกเสียงคำว่า Bolgher Bolgher
 • การออกเสียงคำว่า Brembat Brembat
 • การออกเสียงคำว่า Dalmen Dalmen
 • การออกเสียงคำว่า Mapel Mapel