ภาษา:

ลอมบาร์ด

[lmo]

กลับไปยัง ลอมบาร์ด

 • การออกเสียงคำว่า Cavall Cavall
 • การออกเสียงคำว่า lumasson lumasson
 • การออกเสียงคำว่า giovanin giovanin
 • การออกเสียงคำว่า Bordon Bordon
 • การออกเสียงคำว่า parpai parpai
 • การออกเสียงคำว่า golp golp
 • การออกเสียงคำว่า borich borich
 • การออกเสียงคำว่า passarin passarin
 • การออกเสียงคำว่า gravalon gravalon
 • การออกเสียงคำว่า rataspuz rataspuz
 • การออกเสียงคำว่า avia avia
 • การออกเสียงคำว่า lagoe lagoe
 • การออกเสียงคำว่า conili conili
 • การออกเสียงคำว่า rosignoe rosignoe
 • การออกเสียงคำว่า biss biss
 • การออกเสียงคำว่า lombrigh lombrigh
 • การออกเสียงคำว่า formiga formiga
 • การออกเสียงคำว่า bissa bissa
 • การออกเสียงคำว่า lumaga lumaga
 • การออกเสียงคำว่า gaina gaina
 • การออกเสียงคำว่า bissa scudelera bissa scudelera