ภาษา:

ลักเซมเบิร์ก

[Lëtzebuergesch]

กลับไปยัง ลักเซมเบิร์ก

177 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า stressen stressen [stressen, gestrest]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า stresseger stresseger
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า stressegen stressegen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า stressegem stressegem
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า stressegt stressegt
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า stresseg stresseg
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า stress stress [sostantivo, stress, affaticamento, fatica]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gestrëppter gestrëppter
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gestrëppten gestrëppten
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gestrëpptem gestrëpptem
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gestrëppt gestrëppt
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า strëpp strëpp
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า strëppt strëppt
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า strëpps strëpps
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า strëppen strëppen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Strenzen Strenzen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Strenz Strenz
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Strénk Strénk
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Stronk Stronk
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า strengstens strengstens
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า strengster strengster
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า strengsten strengsten
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า strengstem strengstem
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า strengst strengst
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Strengten Strengten
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Strenger Strenger [names]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า strengen strengen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า strengem strengem
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า strengt strengt
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า streng streng [NL A.U.B]