ภาษา:

ลักเซมเบิร์ก

[lb]

กลับไปยัง ลักเซมเบิร์ก

หมวดหมู่: uña

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงuña

  • การออกเสียงคำว่า krall krall
  • การออกเสียงคำว่า zong zong