ภาษา:

ลักเซมเบิร์ก

[lb]

กลับไปยัง ลักเซมเบิร์ก

 • การออกเสียงคำว่า orange orange
 • การออกเสียงคำว่า Millen Millen
 • การออกเสียงคำว่า Mengen Mengen
 • การออกเสียงคำว่า Réiden Réiden
 • การออกเสียงคำว่า Stull Stull
 • การออกเสียงคำว่า sitten sitten
 • การออกเสียงคำว่า Rieden Rieden
 • การออกเสียงคำว่า mineral mineral
 • การออกเสียงคำว่า Keller Keller
 • การออกเสียงคำว่า Dol Dol
 • การออกเสียงคำว่า Fëschbech Fëschbech
 • การออกเสียงคำว่า Wëntger Wëntger
 • การออกเสียงคำว่า Tënten Tënten
 • การออกเสียงคำว่า Aasselbur Aasselbur
 • การออกเสียงคำว่า Aassel Aassel
 • การออกเสียงคำว่า Aansebuerg Aansebuerg
 • การออกเสียงคำว่า Aangelsbierg Aangelsbierg
 • การออกเสียงคำว่า Feelen Feelen