ภาษา:

ลักเซมเบิร์ก

[lb]

กลับไปยัง ลักเซมเบิร์ก

 • การออกเสียงคำว่า minister minister
 • การออกเสียงคำว่า jurist jurist
 • การออกเสียงคำว่า organist organist
 • การออกเสียงคำว่า stewardess stewardess
 • การออกเสียงคำว่า reporter reporter
 • การออกเสียงคำว่า journalist journalist
 • การออกเสียงคำว่า auteur auteur
 • การออกเสียงคำว่า Pater Pater
 • การออกเสียงคำว่า Jongleur Jongleur
 • การออกเสียงคำว่า Perser Perser
 • การออกเสียงคำว่า entreprise entreprise
 • การออกเสียงคำว่า chef chef
 • การออกเสียงคำว่า fabrikant fabrikant
 • การออกเสียงคำว่า installateur installateur
 • การออกเสียงคำว่า quizmaster quizmaster
 • การออกเสียงคำว่า Regisseur Regisseur
 • การออกเสียงคำว่า patissier patissier
 • การออกเสียงคำว่า procureur procureur
 • การออกเสียงคำว่า kosmonaut kosmonaut
 • การออกเสียงคำว่า barkeeper barkeeper
 • การออกเสียงคำว่า laborant laborant
 • การออกเสียงคำว่า Dirigent Dirigent
 • การออกเสียงคำว่า hoer hoer
 • การออกเสียงคำว่า Dichter Dichter
 • การออกเสียงคำว่า regent regent
 • การออกเสียงคำว่า jockey jockey
 • การออกเสียงคำว่า filmer filmer
 • การออกเสียงคำว่า dokter dokter
 • การออกเสียงคำว่า acteur acteur
 • การออกเสียงคำว่า hostess hostess