ภาษา:

ภาษาลักเซมเบิร์ก

[lb]

กลับไปยังภาษาลักเซมเบิร์ก

หมวดหมู่: Luxemborg

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงLuxemborg

  • การออกเสียง : Wëntger Wëntger
  • การออกเสียง : Aangelsbierg Aangelsbierg
  • การออกเสียง : Aansebuerg Aansebuerg
  • การออกเสียง : Feelen Feelen
  • การออกเสียง : Fëschbech Fëschbech
  • การออกเสียง : Aassel Aassel
  • การออกเสียง : Tënten Tënten
  • การออกเสียง : Aasselbur Aasselbur