ภาษา:

ลักเซมเบิร์ก

[lb]

กลับไปยัง ลักเซมเบิร์ก

หมวดหมู่: Luxemborg

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงLuxemborg

  • การออกเสียงคำว่า Wëntger Wëntger
  • การออกเสียงคำว่า Aangelsbierg Aangelsbierg
  • การออกเสียงคำว่า Aansebuerg Aansebuerg
  • การออกเสียงคำว่า Feelen Feelen
  • การออกเสียงคำว่า Fëschbech Fëschbech
  • การออกเสียงคำว่า Aassel Aassel
  • การออกเสียงคำว่า Tënten Tënten
  • การออกเสียงคำว่า Aasselbur Aasselbur