ภาษา:

ลักเซมเบิร์ก

[lb]

กลับไปยัง ลักเซมเบิร์ก

 • การออกเสียงคำว่า kalium kalium
 • การออกเสียงคำว่า palladium palladium
 • การออกเสียงคำว่า plutonium plutonium
 • การออกเสียงคำว่า barium barium
 • การออกเสียงคำว่า proton proton
 • การออกเสียงคำว่า kadmium kadmium
 • การออกเสียงคำว่า nickel nickel
 • การออกเสียงคำว่า gallium gallium
 • การออกเสียงคำว่า germanium germanium
 • การออกเสียงคำว่า rubidium rubidium
 • การออกเสียงคำว่า strontium strontium
 • การออกเสียงคำว่า yttrium yttrium
 • การออกเสียงคำว่า zirkonium zirkonium
 • การออกเสียงคำว่า indium indium
 • การออกเสียงคำว่า polonium polonium
 • การออกเสียงคำว่า iridium iridium
 • การออกเสียงคำว่า magnesium magnesium
 • การออกเสียงคำว่า helium helium
 • การออกเสียงคำว่า beryllium beryllium
 • การออกเสียงคำว่า skandium skandium
 • การออกเสียงคำว่า kisel kisel