ภาษา:

ลักเซมเบิร์ก

[lb]

กลับไปยังลักเซมเบิร์ก

 • meitnerium การออกเสียง meitnerium
 • einsteinium การออกเสียง einsteinium
 • dubnium การออกเสียง dubnium
 • terbium การออกเสียง terbium
 • kadmium การออกเสียง kadmium
 • unbinilium การออกเสียง unbinilium
 • ununennium การออกเสียง ununennium
 • kalifornium การออกเสียง kalifornium
 • fermium การออกเสียง fermium
 • darmstadtium การออกเสียง darmstadtium
 • holmium การออกเสียง holmium
 • erbium การออกเสียง erbium
 • hafnium การออกเสียง hafnium
 • indium การออกเสียง indium
 • gallium การออกเสียง gallium