ภาษา:

ภาษาลักเซมเบิร์ก

[lb]

กลับไปยังภาษาลักเซมเบิร์ก

หมวดหมู่: fisrt name

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfisrt name

ไม่มีคำในหมวดหมู่นี้.
คุณต้องการเพิ่มคำ?