ภาษา:

ภาษาลักเซมเบิร์ก

[lb]

กลับไปยังภาษาลักเซมเบิร์ก

หมวดหมู่: Dutch: Luxemburgs

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงDutch: Luxemburgs