ภาษา:

ละติน

[la]

กลับไปยัง ละติน

 • การออกเสียงคำว่า accorporo accorporo
 • การออกเสียงคำว่า addisco addisco
 • การออกเสียงคำว่า abnato abnato
 • การออกเสียงคำว่า absterreo absterreo
 • การออกเสียงคำว่า adaestuo adaestuo
 • การออกเสียงคำว่า aboriscor aboriscor
 • การออกเสียงคำว่า accio accio
 • การออกเสียงคำว่า adbito adbito
 • การออกเสียงคำว่า ablaqueo ablaqueo
 • การออกเสียงคำว่า absilio absilio
 • การออกเสียงคำว่า actito actito
 • การออกเสียงคำว่า adeo adeo
 • การออกเสียงคำว่า abolefacio abolefacio
 • การออกเสียงคำว่า abundo abundo
 • การออกเสียงคำว่า adaquo adaquo
 • การออกเสียงคำว่า abiungo abiungo
 • การออกเสียงคำว่า abrumpo abrumpo
 • การออกเสียงคำว่า accuro accuro
 • การออกเสียงคำว่า addo addo
 • การออกเสียงคำว่า abnego abnego
 • การออกเสียงคำว่า abstineo abstineo
 • การออกเสียงคำว่า adaggero adaggero
 • การออกเสียงคำว่า aborto aborto
 • การออกเสียงคำว่า accipio accipio
 • การออกเสียงคำว่า adclino adclino
 • การออกเสียงคำว่า ablego ablego
 • การออกเสียงคำว่า absisto absisto
 • การออกเสียงคำว่า acu pingo acu pingo
 • การออกเสียงคำว่า adequito adequito
 • การออกเสียงคำว่า aboleo aboleo