ภาษา:

ละติน

[la]

กลับไปยัง ละติน

 • การออกเสียงคำว่า lĕgis lĕgis
 • การออกเสียงคำว่า accuso accuso
 • การออกเสียงคำว่า abjugo abjugo
 • การออกเสียงคำว่า abiurgo abiurgo
 • การออกเสียงคำว่า abscedo abscedo
 • การออกเสียงคำว่า accusito accusito
 • การออกเสียงคำว่า addoceo addoceo
 • การออกเสียงคำว่า abnocto abnocto
 • การออกเสียงคำว่า absto absto
 • การออกเสียงคำว่า adalligo adalligo
 • การออกเสียงคำว่า abrado abrado
 • การออกเสียงคำว่า accipitro accipitro
 • การออกเสียงคำว่า adcommodo adcommodo
 • การออกเสียงคำว่า abligurrio abligurrio
 • การออกเสียงคำว่า absolvo absolvo
 • การออกเสียงคำว่า acumino acumino
 • การออกเสียงคำว่า aderro aderro
 • การออกเสียงคำว่า abolesco abolesco
 • การออกเสียงคำว่า accedo accedo
 • การออกเสียงคำว่า adaucto adaucto
 • การออกเสียงคำว่า abiuro abiuro
 • การออกเสียงคำว่า abscido abscido
 • การออกเสียงคำว่า addormisco addormisco
 • การออกเสียงคำว่า abnodo abnodo
 • การออกเสียงคำว่า abstraho abstraho
 • การออกเสียงคำว่า adambulo adambulo
 • การออกเสียงคำว่า abhorreo abhorreo
 • การออกเสียงคำว่า abrenuntio abrenuntio
 • การออกเสียงคำว่า acclaro acclaro
 • การออกเสียงคำว่า adcuro adcuro