ภาษา:

ภาษาละติน

[la]

กลับไปยังภาษาละติน

หมวดหมู่: body parts

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbody parts

 • การออกเสียงคำว่า Auris Auris
 • การออกเสียงคำว่า cloaca cloaca
 • การออกเสียงคำว่า cutis cutis
 • การออกเสียงคำว่า dens dens
 • การออกเสียงคำว่า digitus digitus
 • การออกเสียงคำว่า fascia fascia
 • การออกเสียงคำว่า foramen foramen
 • การออกเสียงคำว่า genu genu
 • การออกเสียงคำว่า iecur iecur
 • การออกเสียงคำว่า lingua lingua
 • การออกเสียงคำว่า mamma mamma
 • การออกเสียงคำว่า manus manus
 • การออกเสียงคำว่า nasus nasus
 • การออกเสียงคำว่า oculus oculus
 • การออกเสียงคำว่า pectus pectus
 • การออกเสียงคำว่า pulso pulso
 • การออกเสียงคำว่า rectum rectum
 • การออกเสียงคำว่า sanguis sanguis
 • การออกเสียงคำว่า uterus uterus