ภาษา:

ภาษาละติน

[la]

กลับไปยังภาษาละติน

หมวดหมู่: body parts

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbody parts

 • การออกเสียง : oculus oculus
 • การออกเสียง : lingua lingua
 • การออกเสียง : sanguis sanguis
 • การออกเสียง : Auris Auris
 • การออกเสียง : fascia fascia
 • การออกเสียง : cloaca cloaca
 • การออกเสียง : rectum rectum
 • การออกเสียง : mamma mamma
 • การออกเสียง : pectus pectus
 • การออกเสียง : manus manus
 • การออกเสียง : digitus digitus
 • การออกเสียง : foramen foramen
 • การออกเสียง : nasus nasus
 • การออกเสียง : cutis cutis
 • การออกเสียง : uterus uterus
 • การออกเสียง : genu genu
 • การออกเสียง : iecur iecur
 • การออกเสียง : pulso pulso