ภาษา:

ละติน

[la]

กลับไปยัง ละติน

 • การออกเสียงคำว่า nares nares
 • การออกเสียงคำว่า fornix fornix
 • การออกเสียงคำว่า occiput occiput
 • การออกเสียงคำว่า meatus meatus
 • การออกเสียงคำว่า pancreas pancreas
 • การออกเสียงคำว่า falx cerebri falx cerebri
 • การออกเสียงคำว่า fossa fossa
 • การออกเสียงคำว่า thoracis thoracis
 • การออกเสียงคำว่า vagina vagina
 • การออกเสียงคำว่า habe habe
 • การออกเสียงคำว่า villi villi
 • การออกเสียงคำว่า Haustrum Haustrum
 • การออกเสียงคำว่า femur femur
 • การออกเสียงคำว่า gyrus gyrus
 • การออกเสียงคำว่า introitus introitus
 • การออกเสียงคำว่า fibula fibula
 • การออกเสียงคำว่า insula insula
 • การออกเสียงคำว่า globus globus
 • การออกเสียงคำว่า carpus carpus
 • การออกเสียงคำว่า os coxae os coxae
 • การออกเสียงคำว่า rectus rectus
 • การออกเสียงคำว่า Ligamentum Nuchae Ligamentum Nuchae
 • การออกเสียงคำว่า rugae rugae
 • การออกเสียงคำว่า Fundus Fundus
 • การออกเสียงคำว่า corpus callosum corpus callosum
 • การออกเสียงคำว่า labium labium
 • การออกเสียงคำว่า orbita orbita
 • การออกเสียงคำว่า pharynx pharynx
 • การออกเสียงคำว่า mediastinum mediastinum
 • การออกเสียงคำว่า axilla axilla