ภาษา:

ภาษาละติน

[la]

กลับไปยังภาษาละติน

หมวดหมู่: aggettivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaggettivo

 • การออกเสียง : honoris causa honoris causa
 • การออกเสียง : regio regio
 • การออกเสียง : vero vero
 • การออกเสียง : duce duce
 • การออกเสียง : vacuo vacuo
 • การออกเสียง : ad personam ad personam
 • การออกเสียง : terreo terreo
 • การออกเสียง : altero altero
 • การออกเสียง : aio aio
 • การออกเสียง : quotidiano quotidiano
 • การออกเสียง : splendido splendido
 • การออกเสียง : familiare familiare
 • การออกเสียง : ad honorem ad honorem
 • การออกเสียง : pacato pacato
 • การออกเสียง : ad interim ad interim
 • การออกเสียง : falso falso
 • การออกเสียง : incolume incolume
 • การออกเสียง : neutrale neutrale
 • การออกเสียง : postremo postremo
 • การออกเสียง : raro raro
 • การออกเสียง : certo certo
 • การออกเสียง : virginale virginale
 • การออกเสียง : parco parco
 • การออกเสียง : ultimo ultimo
 • การออกเสียง : suo suo
 • การออกเสียง : socio socio
 • การออกเสียง : idiota idiota
 • การออกเสียง : moderabile moderabile
 • การออกเสียง : concomitans concomitans
 • การออกเสียง : amore amore
 • การออกเสียง : difficile difficile
 • การออกเสียง : turpe turpe
 • การออกเสียง : rurale rurale
 • การออกเสียง : Caro Caro
 • การออกเสียง : servile servile
 • การออกเสียง : tristo tristo
 • การออกเสียง : inane inane
 • การออกเสียง : inquieto inquieto
 • การออกเสียง : necessario necessario
 • การออกเสียง : extra extra
 • การออกเสียง : animo animo
 • การออกเสียง : vasto vasto
 • การออกเสียง : Cupido Cupido
 • การออกเสียง : libero libero
 • การออกเสียง : refluo refluo
 • การออกเสียง : inaudibile inaudibile
 • การออกเสียง : naturale naturale
 • การออกเสียง : superiore superiore
 • การออกเสียง : salutare salutare
 • การออกเสียง : primo primo
 • การออกเสียง : triste triste
 • การออกเสียง : lui lui
 • การออกเสียง : Gelida Gelida
 • การออกเสียง : capitale capitale
 • การออกเสียง : amico amico
 • การออกเสียง : bello bello
 • การออกเสียง : Augusto Augusto
 • การออกเสียง : personale personale
 • การออกเสียง : lustro lustro
 • การออกเสียง : medio medio
 • การออกเสียง : lasciva lasciva
 • การออกเสียง : restio restio
 • การออกเสียง : absens absens
 • การออกเสียง : divino divino
 • การออกเสียง : lubrico lubrico
 • การออกเสียง : agro agro
 • การออกเสียง : gemino gemino
 • การออกเสียง : nominativi nominativi
 • การออกเสียง : quinto quinto
 • การออกเสียง : sublime sublime
 • การออกเสียง : finito finito
 • การออกเสียง : sereno sereno
 • การออกเสียง : curvo curvo
 • การออกเสียง : sobriacus sobriacus
 • การออกเสียง : acerbo acerbo
 • การออกเสียง : magnifico magnifico
 • การออกเสียง : muto muto
 • การออกเสียง : vegeto vegeto
 • การออกเสียง : duro duro
 • การออกเสียง : inviso inviso
 • การออกเสียง : nitido nitido
 • การออกเสียง : insigne insigne
 • การออกเสียง : lato lato
 • การออกเสียง : privo privo
 • การออกเสียง : lacero lacero
 • การออกเสียง : salvifico salvifico
 • การออกเสียง : superfluo superfluo
 • การออกเสียง : maligno maligno
 • การออกเสียง : sapiente sapiente
 • การออกเสียง : liberale liberale
 • การออกเสียง : beatifico beatifico
 • การออกเสียง : tardo tardo
 • การออกเสียง : integro integro
 • การออกเสียง : laureati laureati
 • การออกเสียง : lineare lineare
 • การออกเสียง : molle molle
 • การออกเสียง : neutro neutro
 • การออกเสียง : salivare salivare
 • การออกเสียง : significante significante
 • การออกเสียง : tremulo tremulo