ภาษา:

ละติน

[la]

กลับไปยัง ละติน

หมวดหมู่: aggettivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaggettivo

 • การออกเสียงคำว่า honoris causa honoris causa
 • การออกเสียงคำว่า vacuo vacuo
 • การออกเสียงคำว่า quotidiano quotidiano
 • การออกเสียงคำว่า vero vero
 • การออกเสียงคำว่า ad personam ad personam
 • การออกเสียงคำว่า splendido splendido
 • การออกเสียงคำว่า familiare familiare
 • การออกเสียงคำว่า aio aio
 • การออกเสียงคำว่า regio regio
 • การออกเสียงคำว่า terreo terreo
 • การออกเสียงคำว่า pacato pacato
 • การออกเสียงคำว่า falso falso
 • การออกเสียงคำว่า neutrale neutrale
 • การออกเสียงคำว่า incolume incolume
 • การออกเสียงคำว่า raro raro
 • การออกเสียงคำว่า postremo postremo
 • การออกเสียงคำว่า virginale virginale
 • การออกเสียงคำว่า parco parco
 • การออกเสียงคำว่า ad honorem ad honorem
 • การออกเสียงคำว่า moderabile moderabile
 • การออกเสียงคำว่า socio socio
 • การออกเสียงคำว่า concomitans concomitans
 • การออกเสียงคำว่า ultimo ultimo
 • การออกเสียงคำว่า ad interim ad interim
 • การออกเสียงคำว่า suo suo
 • การออกเสียงคำว่า rurale rurale
 • การออกเสียงคำว่า turpe turpe
 • การออกเสียงคำว่า certo certo
 • การออกเสียงคำว่า Rado Rado
 • การออกเสียงคำว่า tristo tristo
 • การออกเสียงคำว่า servile servile
 • การออกเสียงคำว่า idiota idiota
 • การออกเสียงคำว่า pro tempore pro tempore
 • การออกเสียงคำว่า inane inane
 • การออกเสียงคำว่า inquieto inquieto
 • การออกเสียงคำว่า vasto vasto
 • การออกเสียงคำว่า necessario necessario
 • การออกเสียงคำว่า inaudibile inaudibile
 • การออกเสียงคำว่า duce duce
 • การออกเสียงคำว่า amore amore
 • การออกเสียงคำว่า personale personale
 • การออกเสียงคำว่า altero altero
 • การออกเสียงคำว่า capitale capitale
 • การออกเสียงคำว่า libero libero
 • การออกเสียงคำว่า extra extra
 • การออกเสียงคำว่า nominativi nominativi
 • การออกเสียงคำว่า medio medio
 • การออกเสียงคำว่า primo primo
 • การออกเสียงคำว่า superiore superiore
 • การออกเสียงคำว่า lustro lustro
 • การออกเสียงคำว่า Cupido Cupido
 • การออกเสียงคำว่า animo animo
 • การออกเสียงคำว่า lasciva lasciva
 • การออกเสียงคำว่า sobriacus sobriacus
 • การออกเสียงคำว่า amico amico
 • การออกเสียงคำว่า agro agro
 • การออกเสียงคำว่า naturale naturale
 • การออกเสียงคำว่า salutare salutare
 • การออกเสียงคำว่า triste triste
 • การออกเสียงคำว่า Augusto Augusto
 • การออกเสียงคำว่า privo privo
 • การออกเสียงคำว่า quinto quinto
 • การออกเสียงคำว่า lacero lacero
 • การออกเสียงคำว่า duro duro
 • การออกเสียงคำว่า lato lato
 • การออกเสียงคำว่า acerbo acerbo
 • การออกเสียงคำว่า sido sido
 • การออกเสียงคำว่า lui lui
 • การออกเสียงคำว่า curvo curvo
 • การออกเสียงคำว่า laureati laureati
 • การออกเสียงคำว่า liberale liberale
 • การออกเสียงคำว่า gemino gemino